5 situationer där kroppsspråket hjälper dig

Denna vecka skall du få 5 konkreta tips där verkligen ditt kroppsspråk hjälper dig.

1. När du känner dig osäker

Kroppsspråket är definitivt det snabbaste sättet att påverka din självkänsla. Prova att sträcka på dig. Gör t.ex. ”gardinövningen”:


Du kan också prova att låta blicken titta upp. Modern forskning har kunnat visa hur du med hjälp av ditt kroppsspråk kan påverka ditt sinnestillstånd. Eller som den kanadensiska forskaren Amy Cuddy uttrycker det: ”Fake it until you become it”. Länk till Amy Cuddy på TED Talk

2. När du behöver medla

Om du framförallt öppnar upp bröstpartiet och låter dina handflator vara öppna så har du en medlande position som är mycket stark. Känner du dig upprörd så är det även bra att ta hjälp av din andning. En lugn andning påverkar din hjärna att tänka klart.

3. När du vill förtydliga

Kroppsspråket är vårt starkaste språk och fungerar ofta även om vi inte förstår orden. Ta hjälp av gester för att förtydliga det du vill säga. Det visar också samtidigt på engagemang. I en text brukar man använda kapitel och styckeindelning för att visa på något nytt. När du har en muntlig presentation så kan du istället använda ditt kroppsspråk genom att t.ex. förflytta dig i rummet.

Kroppsspråket hjälper dig

Kroppsspråket hjälper dig

4. När du vill skapa en känsla av relation

Låt oss säga att du skall möta en ny kund som inte känner dig. Du vet säkert att ett av de bästa säljverktygen är att skapa en god relation med kunden. Se då till att SE kunden. Försök fånga blicken, gärna redan på avstånd. Möt upp med ett öppet och välkomnande kroppsspråk.

5. När du vill skapa samhörighet

Inom kommunikation så brukar man tala om spegling och matchning. Spegling är att göra samma sak spegelvänt. Matchning är att göra något liknande men behöver inte vara exakt samma, du kan t ex matcha en långsam gång med ett långsamt taltempo eller ett visst kroppsspråk med benen med att matcha med armarna. Spegling kan vara lite svårt då det kan uppfattas som att man härmar medan matchning många gånger fungerar bättre. Matchningen i sig skapar en form av samhörighet och skapar förtroende.

Härlig helg!

Cecilia Granquist