5 tillfällen för att använda Storytelling

Vad har jag för nytta av att lära mig storytelling, kanske du frågar dig. Mitt svar blir då som i den gamla Tuborgreklamen: Hvergang eller alltid. Ja, i princip är det så att berättelser kan användas i stort sett i de flesta sammanhang. Här får du 5 exempel på när och hur:

5 tillfällen för att använda Storytelling

1.När du vill bygga ditt varumärke

Detta är troligen det sammanhang som man pratar mest om då det gäller Corporate Storytelling dvs berättande i organisationer. Genom att berätta om händelser som kan lyfta företagets värdegrunder och unic sellingpoints så stärker du ditt varumärket på ett effektivt sätt. Det kan t ex handla om att du berättar om situationer då du löst dina kunders problem eller om händelser som visar på varför du gör det du gör (värdegrund).

2. När du vill övertyga

När du vill övertyga är det lätt att bombardera med fakta. Fakta är inte fel men det blir lätt för mycket och då blir det svårt att ta till sig. Om du istället berättar om din vision, din idé eller vad det nu är du vill argumentera för så hjälper du mottagaren att sätta sig in i dina tankar. Mottagaren kan relatera och se förverkligandet av din idé. Det här kallas ibland för springboard storys. Upphovsmannen till springboard storys är Steve Denning. Steve ville övertyga världsbanken där han arbetade att man utöver att låna ut pengar kunde arbeta med kunskapshantering.

3. När du vill förklara

Ofta när vi skall förklara något för någon annan så är själva frågan väldigt självklar för dig som skall förklara men inte alls så självklar för den som skall förstå. Då är berättelsen ett ypperligt pedagogiskt verktyg för att hjälpa mottagaren att förstå vad du menar.

4. När du vill sälja något

Försäljning handlar ju mycket om de föregående punkterna dvs att förklara och övertyga. Den absolut vanligaste fällan vid försäljning är just att bombardera med en massa argument. Faran är då att mottagaren slutar lyssna. Använd istället kombinationen frågor och berättelser. När du frågar visar du intresse och får information om vad mottagaren är i behov av. Därefter kan du komplettera med en berättelse för att försätta mottagaren i en sinnebild där dennes problem blir lösta av din produkt eller tjänst.
Berättelsen kan också användas för att förklara vad din produkt eller tjänst verkligen är.

5. När du vill skapa vi – känsla

Berättelser bygger verkligen broar mellan människor. Genom att berätta för varandra får vi förståelse för varandras verklighet. Själv använder jag berättelser som verktyg när jag arbetar med personalgrupper och arbetsglädje. Det är nästan magiskt vad som kan hända om vi bara börjar berätta för varandra.

5 tillfällen att använda storytelling

Berättelsen påverkar

Berättelsen påverkar

Det händer något speciellt när vi berättar

 

 

 

 

 

 

 

Befinner du dig i närheten av Lund torsdagarna 26 oktober, 2 och 9 november så har du möjlighet att träna dina färdigheter i berättande. Då håller jag min kurs Storytelling – rakt in i hjärtat

Härlig helg!