5 tips för bra Storytelling och berättande

Denna vecka skall du få 5 bra tips när du vill använda storytelling i din verksamhet. Att berätta börjar bli allt mer populärt, men fortfarande är ni många som inte vet riktigt hur ni skall gå tillväga. Därför vill jag denna vecka ge dig tips på hur du bör tänka när du vill använda dig av storytelling.

1. Vad är ditt syfte med din berättelse, din storytelling?

Att fråga sig i vilket syfte du berättar är kanske det absolut viktigaste om du vill att berättelsen skall kunna arbeta för dig. Alla berättelser kan ha ett budskap. Tänk bara på de gamla berättelserna om Näcken och Bäckahästen. Mycket effektiva för att få barnen att akta sig att gå ner sig i strömt vatten. Så har vi de gamla sägnerna om vättar, skogsrå och pysslingar ofta med sedelärande budskap om varsamhet om naturen. Härförleden läste jag om hur viktigt det var i äldre tider att ”fråga skogsväsena om lov” om du ville hugga ner ett träd eller göra något ingrepp i naturen.
Vill du berätta om ditt företag kanske syftet är att förmedla den höga kvalitet på era produkter eller er fina service. Eller är det kanske så att huvudsyftet är att roa? Alla skäl är bra bara du vet och har bestämt dig.

Gamla sägner och sagor har också sina syften

Gamla sägner och sagor har också sina syften

2. Bestäm vad du skall berätta

Konstig fråga kanske du tycker. Men om du har syftet klart för dig så är det viktigt att det också blir tydligt. Skala bort det som är onödigt. Vad, handlar om att trattå ner och skala av. Då blir din berättelse tydlig och ditt budskap når fram.

3. Inledning på din storytelling

En muntlig berättelse skall vara levande. Du varken behöver eller skall memorera varje ord. Men bestäm dig för de första raderna, hur vill du inleda din berättelse. Det hjälper dig att komma igång och publiken att öppna öronen för att vilja lyssna. Lägg gärna ner lite tid på hur du vill inleda berättelsen. Det är ju de orden som skall locka mig som lyssnare till att vilja höra mer.

4. Avslut

Hur vill du avsluta din berättelse? Om inledningen skall locka mig som lyssnare att vilja höra mer så är slutorden det som jag bär med mig och kommer ihåg. Fundera och fila på dina avslutningsord. När du bestämt dig för vad så håll dig till det. Och framförallt låt berättelsen sluta där. Lägg inte till en massa ”förtydliganden” med fler meningar. Då blir verkan tvärtom och du blir luddig och otydlig.

5. Dramaturgi och storytelling

Tänk på att en berättelse skall vara spännande att lyssna till. Berätta gärna om ett problem eller dilemma som blir löst. Beskriv med målande ord så att jag som lyssnare kan se berättelsen. Eller som barnet sa: ”berättelsen gör bilder i mitt huvud.”

Varför skall du berätta?

Varför skall du berätta?

Lycka till och
härlig helg!
Ceciliasignatur