Kroppsspråk i digital kommunikation

Den rådande pandemin har gjort att vi kommunicerar allt mer och mer digitalt. Men hur är det då med kroppsspråk och digital kommunikation? Kan vi glömma kroppsspråket nu? Kroppsspråk en viktig del i digital kommunikation Jag skulle vilja påstå att kroppsspråket är...

Kroppsspråket talar

Ditt kroppsspråk talar! Många är säkerligen inte medvetna om hur mycket deras kroppsspråk talar. Om du tittar på bilden ovan, så även om vi inte vet vad guvernör Patrick säger så får vi ändå en hel del tankar bara genom att titta på personerna runt omkring. Eller vad...

Jorda ditt kroppsspråk

Kroppsspråket är vår absolut största språk. Något alla har och använder sig av hela tiden. Därför kan det vara på sin plats att fundera en stund på hur du använder dig av ditt kroppsspråk. Stärk dig själv med att jorda ditt kroppsspråk Kroppsspråket påverkar inte bara...

Kroppsspråk och makt

Ditt kroppsspråk ger dig makt Lyssnade på den amerikanske psykologen Amy Cuddy häromdagen. Amy pratade om makt, inte makt över andra utan känslan av att ha makt att göra.  Hon menar att när människor har känslan av makt blir de aktiva och kan åstadkomma saker....