Aktivera lyssnarens hjärna så kommer de ihåg

Kommer du ihåg VikingLines reklam på TV? Du vet den där, där de bara visar delar av loggan. Mmm, tänkte väl det. Inom reklamvärlden är man skicklig på att använda sig av psykologi och hur våra hjärnor styr vårt beteende.

Vad som händer när vi ser bilden är att hjärnan automatiskt fyller i luckorna och gör bilden hel (förutsatt att vi sett hela loggan någon gång tidigare). Och så gör vi hela tiden med det mesta runt omkring oss, vi fyller automatiskt i luckor för att få en helhet.

Men vad händer mer? Jo, när hjärnan fyller i en lucka, aktiveras den och det du läser kommer du på så sätt lättare ihåg än om du hade fått läsa hela ordet. Det här gäller ju inte bara det du läser utan lika väl det du hör.

Nu menar jag ju inte att du skall börja säga halva ord eller tala otydligt för att få igång dina åhörare. Nej, då slösas energin till att antingen irriteras eller fundera på vad du försöker säga. Men som talare kan du använda detta fenomen t ex genom att börja ditt tal med en metafor eller berättelse som du sedan återanknyter till då du knyter ihop ditt anförande. Metaforer och berättelser sätter igång våra hjärnor, vi skapar bilder, ser paralleller och identifiering. Egentligen allt som aktiverar dina åhörare så de får tänka till lite grann är bra.

Kjell Enhager, i mitt tycke, en av Sveriges skickligaste talare är suverän på detta. Ofta börjar han med en ”halv berättelse” som han sedan återknyter till vid föreläsningens slut. Suveränt och mycket skickligt ställer han in våra hjärnor på rätt frekvens, han liksom triggar igång oss och vi lyssnar på helspänn. När sedan slutklämmen på berättelsen kommer så får vi hjälp att packa ihop budskapet och ”vi fattar precis”.

Själv använder jag mig gärna av teaterns hjälp för att aktivera mina åhörare. Jag illustrerar helt enkelt ett exempel eller en situation med en liten scenisk framställning. Genom att spela upp en liten scen så triggar jag igång åhörarens fantasi och den får tillgång till sina egna erfarenheter och minnen.

Kanske enklaste sättet att aktivera publikens hjärna är att skapa dialog, t ex med frågor och att svara på frågor. Viktigt då är att hålla den ”röda tråden” så det hela inte spårar ur. Grundfrågorna: VEM, VAD, VARFÖR är då ovärdeliga (läs mer om dem i tidigare blogginlägg).

Som en liten parantes (eller reklaminlägg) så kan jag nämna att just detta med att aktivera åhörarens hjärna kommer vi att arbeta en hel del med på min fördjupningskurs för föreläsare i augusti.

Härlig helg!