All kommunikation börjar hos dig själv

Så ofta jag får frågan: ”Vad skall jag göra för att få andra att lyssna?”. Och det är väl också en fråga som de flesta av oss ofta tampas med, som förälder, partner, arbetskamrat och inte minst nu i valtider som politiker så vill vi att andra skall lyssna och inte bara lyssna, förstå och göra som vi vill.

Men vad vi då gärna glömmer är att allt det vi säger och kommunicerar startar hos oss själva men det är hos mottagaren det får sin betydelse.

Så vad du bör göra om du har ett viktigt budskap är att starta hos dig själv. Skall du argumentera för något, se då till att starta argumentationen hos dig själv, vänd och vrid på argumenten och övertyga dig själv. För om inte du tror på det du säger hur skall du då kunna övertyga andra? Det är hos dig själv du hämtar entusiasmen och kraften. Därför är det så viktigt att vårda sig själv som jag brukar propagera för.
Varför detta är så viktigt just i kommunikation med andra är att vad du än säger med ord så talar också din kropp. Kroppens språk styrs av dina tankar och känslor. Det visar sig i ögonen, i din hållning eller kanske bara i en liten ryckning i ögonvrån.  Inte bara kroppen utan även tonen och klangen i din röst påverkas av dina tankar och känslor. Det är detta som vi brukar kalla för det icke verbala språket. Det är det icke verbala språket vi i första hand tror på eftersom det sällan eller aldrig ljuger.

Så, börja alltid med att övertygat dig själv sedan är det dags att börja övertyga andra.

Då säger du kanske: ”Jamen ibland kanske jag måste säga något som jag egentligen inte vill eller tycker om, hur gör jag då?”
Även dessa gånger och kanske ännu viktigare då, är att du börjar kommunicera med dig själv. Vänd och vrid på det hela så hittar du troligtvis något som du kan ta fasta på, förklara för dig själv, varför.

Men, så är det ju så att det är hos mottagaren som budskapet får sin betydelse. Därför får du aldrig glömma din mottagare. Lyssna och lär av den andres perspektiv så du kan möta den på rätt sätt.

Lättast möter du din mottagare om du har börjat hos dig själv eftersom du då har betydligt lättare att koppla av och kan koncentrera dig på mottagaren.

Härlig helg

Ceciliasignatur