Alla våra sinnen kommunicerar

När jag föreläser om kommunikation brukar jag utgå från en förklaringsmodell där en person vill kommunicera ett budskap till en annan. Vi konstaterar snart att det du har till ditt förfogande som kommunikatör är dina ord, din röst och din kropp. Mottagaren tar emot med sina sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

Att syn och hörsel spelar stor roll när vi kommunicerar är allmänt känt men hur är det med våra andra sinnen?

Lukt smittar

Med vårt äldsta sinne, luktsinnet, kan vi urskilja 1000 miljarder lukter enligt en studie från Rockefeller University, vilket betyder att luktsinnet är vårt allra känsligaste sinne. I vetenskapsskriften Holone nr 2/2014 berättas om hur forskare nu kunnat konstatera att ”svett smittar”. I artikeln jag läser beskriver man hur några forskare samlat in svett från ett antal försökspersoner och sedan låtit en annan grupp försökspersoner fått lukta. De som lämnat svett har varit i känslotillstånd som antingen rädsla eller avsmak. När sedan de luktande försökspersonerna har fått sniffa på svetten har man märkt hur även deras känslotillstånd påverkats starkt.

All kommunikation börjar hos dig själv

När jag läser om detta tänker jag på att All kommunikation börjar hos dig själv. Om du vill kunna påverka och sända budskap till andra som uppfattas som du vill att det skall uppfattas så är det superviktigt att du börjar kommunicera med dig själv på ett sådant sätt så att även du tror och känner för det du vill förmedla. D.v.s. den mentala förberedelsen, ge dig tid att förbereda dig mentalt, tänk dig ditt framträdande eller ditt möte, se, hör och känn det för ditt inre och låt det bli succé. Så kan du svettas med en positiv lukt!
Härlig helg!
Ceciliasignatur