Använd spegelneuronerna

På tidigt 90-tal upptäckte några Italienska forskare det som vi talar om som ”spegelneuronerna”. Upptäckten skedde som så ofta av en slump. Man forskade på apors beteenden och hur deras nervceller reagerade vid rörelser. Vid ett tillfälle när apan är stilla så sträcker sig en av forskarna efter en banan och då reagerar även apans nervceller (neuroner) fast den är stilla. På så sätt upptäcktes det som kallas spegelneuroner, en nervcell som avger impulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ. På det viset ”speglar” neuronen beteendet hos en annan individ som om hen själv utförde det.

När jag själv funderar kring detta så tänker jag att om vi lär oss använda den här kunskapen medvetet så borde vi ha en otrolig möjlighet att kunna påverka både oss själva och andra.

Tänk dig exempelvis att du står inför uppgiften att hålla ett viktigt samtal med någon. Du känner dig osäker och kanske tvivlar på att du skall lyckas. Vad speglas då över till din mottagare? Men om du istället börjar med att stärka dig själv inför mötet. Du tar hjälp av ditt kroppsspråk som påverkar din självkänsla (se tidigare blogginlägg om hur kroppsspråket påverkar dig) du förbereder dig med tankar som stärker din positiva övertygelse. Vad speglar du istället över då?

Jag tänker också att du kan dra det här ännu ett snäpp, du kan hjälpa din mottagare att ta beslut! Genom att bete dig som om beslutet redan är taget så hjälper du mottagaren att se sig själv ha fattat beslutet.

Ja, egentligen inga konstigheter. Det här är ju faktiskt vad skickliga säljare och kommunikatörer redan gör medvetet eller omedvetet.

Men allt detta handlar också om och kanske än viktigare om att lära oss förstå varandra. Så som slutord på detta blogginlägg vill jag därför citera den tyske psykiatrikern och professorn Joachim Bauer som för övrigt skrivit boken Varför jag känner som du känner – intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna (Natur & Kultur). Joachim Bauer svarade journalisten Maria Carling i en artikel i Svenska Dagbladet på frågan om han har några råd att ge om hur vi skall hålla våra hjärnor i form. Han sa ” – Jag tycker att vi oftare ska försöka se världen ur andras perspektiv. Vi bör försöka träna våra hjärnor för empati. Ju bättre vi förstår andras motiv desto bättre kan vi svara dem. God medkänsla stärker vår omvärld och ger dessutom ofta än mer tillbaka”.

Kloka ord i denna oroliga och uppochnervända värld

Härlig helg

Ceciliasignatur