Att få folk att lyssna när du VET

Jag gillar kloka citat och brukar ibland förmedla det jag hittar på Facebooksidan. Förra veckan citerade jag Kung Fu Tzu (Konfucius): ”När du vet något, säg det. När du inte vet något, säg att du inte vet. Det är kunskap.”

Ett mycket bra citat tycker jag. Många av mina kursdeltagare i presentationsteknik uttrycker sin rädsla för att inte kunna svara på alla frågor som kan dyka upp eller om någon i publiken visar sig ”veta mer”. Då brukar jag just hävda att ingen kan begära att du skall kunna allt. Säg hellre att du inte kan, än låtsas och det blir ännu mer fel. Att våga erkänna sin okunskap ger trovärdighet till det du verkligen vet.

Men så fick jag den relevanta kommentaren från Sofi; ”om folk inte lyssnar när jag VET…?”

Det här är ett dilemma som jag tror väldigt många hamnar i, speciellt när vi är väldigt övertygade om att vi VET, då är det som svårast att även få andra att förstå att vi har rätt.

En kär vän som var beteendevetare brukade säga: Nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som jag förstår.

När vi brinner för något eller har en nyupptäckt kunskap som uppfyller oss är det så lätt att gå fram lite ”väl hårt”. Vi vill ju så gärna dela med oss; – Tänk om alla kunde förstå detsamma som jag förstår, då skulle världen se bra mycket bättre ut!

Men innan du kan få en annan människa att ta till sig det du har att säga så måste du få den på samma ”våglängd” som du. Inom NLP (neuro lingvistisk programmering) kallas det för att du skapar rapport. Ordet rapport kommer från franskan och betyder ”föra tillbaka”. I kommunikationssammanhang betyder det samspel eller kontakt på alla nivåer.

Man skulle kunna säga att människor som är i rapport är som i en dans, där deras rörelser speglar eller matchar varandras gester, ögonkontakt och positioner. Om du t.ex. iakttar två människor som samtalar på ett café, utan att höra vad de säger märker du att deras kommunikation flyter väl, deras kroppsspråk och röstnivå harmonierar och matchar varann, de har rapport.

För att skapa rapport, delta i den andre personens ”dans” genom att matcha eller spegla hans kroppsspråk med respekt. Då skapar du en brygga mellan din och den andres föreställningsvärld.

För den exalterade ”vetaren” betyder det ofta att du behöver ”tagga” ner en aning, vilket är svårt när man är entusiastisk. Istället för att koncentrera dig på ditt budskap, koncentrera dig på mottagaren, lyssna, svara, matcha och fråga. Så sakteliga kan du föra in din mottagare på ditt spår och förhoppningsvis även övertyga om din vetskap.

Lycka till och härlig helg!

Cecilia