Att göra avslut

För ett par veckor sedan skrev jag om den viktiga inledningen i en presentation. Denna vecka tar jag upp det lika så viktiga avslutet.

Hur många gånger har vi inte hört en annars intressant talare avsluta med; – Ja, det var väl vad jag hade att säga. Eller, den där talaren som gör så många slut så när den väl slutar vet man inte vad den sagt. Talaren gör sitt slut och så kommer den på; det där skulle jag ju också säga och så håller den på.

Känner du igen dig? Jag måste erkänna att jag själv lätt kan hamna i den sista fällan om jag inte förberett mig ordentligt.
När jag skrev om inledningen så tipsade jag om att träna in den extra noga. Detsamma skulle jag vilja säga om avslut. Det finns en gammal retorisk regel som säger: Tala om vad du skall säga, säg det, tala om vad du har sagt. Inledningen skall väcka nyfikenhet hos åhörarna och öppna upp till lyssnande. Avslut skall kort sammanfatta och gärna uppmana till handling. Det är de sista orden vi bär med oss och kommer ihåg.

Man skulle kunna säga att inledning och avslut utgör ramen för din presentation.

När jag själv tränar in ett anförande så brukar jag ha första och sista meningarna klara och i det närmaste exakta. Det som ligger emellan har jag istället hållpunkter för eller man skulle kunna kalla det för en röd tråd. Jag vet vad jag skall prata om men orden kan falla lite olika beroende på mina åhörare och vad som händer i rummet. Inledningsord och avslut är däremot exakta.

Även vid avslut är det bra att ha något att visualisera, en bild eller en sak som symboliserar det du sagt.

Så tipset för denna vecka blir: lägg lite extra tid på förberedelsen av ditt avslut. Det är det sista vi hör och ser som vi bär med oss

Härlig helg!

Cecilia