Att hantera konflikter

I helgen som gick, deltog jag i en mycket intressant och givande kurs med Aldo Civico. Aldo är världsledande i konflikthantering och har bl a medlat med gerillan i Colombia.

Vi lärde oss massor och självklart är det svårt att återge allt så här på några rader. Men jag skulle ändå vilja dela med mig av ett par tänkvärdheter som jag fastnade lite extra för.

Nuvarande läge och önskat läge

Många gånger när vi hamnar i en konflikt så ser vi det som en kamp. En kamp om vem som har rätt och vem som har fel. Tänker vi så, så fastnar vi lätt i konflikten och den riskerar att eskalera. Men om vi istället stannar upp och funderar på önskat läge. Hur skulle det vara då? Vad är det för tankar, känslor och vilket kroppsspråk har vi. Lättast är att börja med kroppsspråket eftersom det är så starkt och påverkar både tankar och känslor. Vi behöver möta konflikten på en annan nivå.

7 steg för att omvandla en konflikt

Något annat jag fastnade för var Aldos 7 steg för att omvandla en konflikt till något utvecklande. Att lära sig se på en konflikt som något utvecklande istället för som ett problem.

1: a steget är att ta fullständigt ansvar och förstå sina möjligheter att svara.
Att stanna upp och inte låta det där första känslosvallet få härja.

2:a steget är att hantera sitt tillstånd och inte bli ett offer för känslan

3:e steget är att klargöra vad du vill. Veta vad du verkligen vill.

4:e steget, att hela tiden bygga rapport. Rapport betyder på Nlp språk samspel. Att lyssna och bygga en kontakt/ett samspel med den andre.

5:e Att upptäcka den positiva intentionen bakom beteendet. Även om personen i mina/dina ögon beter sig helt galet så finns det en positiv intention bakom (en strategi för ett behov). Tillåt dig att se bakom beteendet och upptäcka behoven som leder till beteendet.

6:e steget är att gå högre och djupare för att kunna se hur konflikten kan lösas.

7:e Upptäck oändliga möjligheter. Förflytta dig till det kreativa tillståndet och agera.

Känslor är budskap

När vi befinner oss i en konflikt svallar lätt känslorna över. Aldo menar att känslorna bär budskap om våra behov. Kan vi lära oss att tolka känslans budskap blir det också lättare att lösa konflikten.

Låt oss säga att jag är rasande över något. Känslan bakom raseriet är ilska. Budskapet som känslan vill ge är att någon form av fysisk eller psykisk gräns har krossats

Frågan jag då behöver ställa mig är: Vilken gräns behöver skyddas? Vilka gränser behöver bli etablerade eller återställda?

Om jag vet vad som ligger bakom känslan och vilka behov som ligger bakom blir det betydligt lättare att hantera känslan och beteendet.

Sammantaget vad jag tagit med mig är:

  • Konflikter är något naturligt i våra liv
  • En konflikt är alltid en spegling av något hos mig.
  • Se konflikter som en chans till utveckling.
  • Våga stanna upp innan du reagerar och se på konflikten med nyfikna ögon. Då kan konflikten leda till nya möjligheter och nya insikter.
  • Vad kan jag göra som jag inte redan gjort

Härlig helg!

Cecilia Granquist AB