Att ”koka” ner en lång föreläsning till en kort

Det finns en berömd anekdot om Churchill då han ombads säga några ord vid en fest. Han skulle bara tala i tio minuter, så det borde väl inte bereda honom några större svårigheter ansåg festkommittén.

– Ja, men jag måste veta om det minst fjorton dagar i förväg, sade Churchill, jag måste förbereda mig.
– Fjorton dagar, utbrast förespråkaren. Hur lång tid skulle ni då behöva för att förbereda ett tal på en timme?
– Tre dagar, löd det överraskande svaret.
– Och om ni skulle tala i tre timmar, Sir Winston?
– Ja, då skulle jag kunna börja med detsamma.

Det ligger verkligen mycket i detta. Många tror att det är lättare att hålla ett kort tal än ett långt medan det i själva verket är tvärt om.

När du har kortare tid på dig måste du verkligen tänkt igenom vad du vill ha fram och vad som är kärnan i ditt budskap. Du måste plocka fram essensen. I ett längre framförande har du också möjlighet och tid att rätta till, vilket du sällan har vid ett kort inlägg.

Härförleden hade jag en deltagare som just stod inför uppgiften att ”koka” ner en lång föreläsning till några få minuter. Hon upptäckte ganska snart att uppgiften inte var helt lätt. Vad skulle hon ta med i det korta anförandet? Och vad kunde hon skala bort? Allt var ju så viktigt!

Nedan får du några tips på hur du kan tänka när du skall skala ner ett framförande:

1. Börja med de tre V:na Vem skall du tala till, vad behöver den veta? Vad är det egentligen vill säga, Vad är ditt mål? Varför skall du säga detta, vad vill du mottagaren skall göra, känna?
2. Hitta den röda tråden i ditt framförande. Hitta hållpunkter som leder fram till målet.
3. Träna högt och ta tiden. Hinner du få med det du vill säga. Hör det ihop och får ett sammanhang.
4. Testa igen, fila för att hitta essensen.
5. Be gärna någon utomstående lyssna. För dig är det hela solklart men är det så för mottagaren?

Erik en av mina deltagare på min senaste föreläsarutbildning delade med sig av ett bra tips. Erik talar ofta om samma sak men kan få olika tid på sig vid olika tillfällen. Han har då redan förberett tre varianter av samma föreläsning ett på 40 minuter, 20 minuter och 5 minuter. Vet du om att du kan hamna i sådana situationer så är detta ett ypperligt tips.

Härlig helg!

Ceciliasignatur