Att kommunicera med sig själv

All kommunikation börjar hos dig själv brukar jag säga.

För ett tag sen läste jag i vetenskapstidskriften Holone om hur just den inre dialogen påverkar oss.
Man beskrev det inre pratet som antingen konstruktivt eller dysfunktionellt.

– En konstruktiv inre dialog är eftertänksam, motiverande, insiktsfull och självreflekterande. Den kännetecknas av en säker självanalys och en uppmuntrande hållning när det gäller en själv. Dialogen har nyanserade förklaringar till både ens egna och andra människors beteenden

– En dysfunktionell inre dialog fokuserar på och fastnar i de negativa aspekterna av en utmaning. Detta gynnar inte förmågan att härbärgera vare sig förändring eller utmaningar. Dialogen tenderar att handla om hinder och problem

Enligt den forskarrapport som Holone refererar till och som studerat ett antal chefer så kom man fram till att de chefer som förde en konstruktiv dialog med sig själva också var rankade som bättre och mer effektiva ledare av sina medarbetare. De upplevdes som mer stödjande, hade ett bättre mentorskap, var mer hjälpsamma och de förordade oftare vikten av samarbete. Dessa var också samma personer som av sina medarbetare rankades som mer kreativa. De som förde en konstruktiv inre dialog var också mindre stressade.

För mig bekräftar detta återigen att om du vill skapa god kommunikation med andra såväl om det handlar om ledarskap, föräldraskap, medarbetarskap eller du vill få andra att helt enkelt lyssna och ta till sig ditt budskap så måste du börja med dig själv.

Att snacka med sin egen spegelbild kanske inte är så egotippat ändå…

Härlig helg och första advent!

Ceciliasignatur