Modig kommunikation

Ibland kan det behövas mod för att kommunicera. Mod att säga det som du verkligen tycker eller mod att framföra ett obehagligt budskap. Jag talade med en vän som är  läkare häromdagen. Han berättade hur hans kollegor ofta drog sig för att berätta en dålig prognos...

Att bemästra talarskräck, 3 tips

Hur bemästrar man talarskräck. ja, det är fler än vad du troligen tror som undrar detta. Att känna obehag inför att tala är en av våra absolut vanligaste fobier. Och det är inte bara något som drabbar blyga och tysta personer. Även personer som utåt sett verkar säkra...