Blir världen bättre av att vi kommunicerar mera?

En bättre värld med kommunicera mera! Kommunicera mera

Ända sedan jag startade mitt företag för snart 30 år sedan har jag haft en vision om att vi får en bättre värld med kommunicera mera.

Det känns märkligt att det snart gått 30 år! Det är ju i tid som en vuxen människa! Var har tiden tagit vägen kan man fråga. Men också vad har hänt med företaget efter alla dessa år? Ser det lika dant ut nu som för 30 år sedan?

Visst, har det hunnit rinna mycket vatten under broarna sedan dess, men min vision av att jag tror världen och vi mår bättre av att kommunicera mera, den visionen finns kvar. Kanske till och med starkare idag än den där dagen i Kävlinge då jag plötsligt förstod att jag hade en kunskap som kunde hjälpa andra.

Med teaterns hjälp

Det var Ann-Kristin, en av mina teaterelever som fick mig att inse att det som vi arbetar med på teatern, det har vi nytta av i så många andra sammanhang. Som t ex när Ann-Kristin skulle söka jobb och kunde hantera sin tunghäfta och nervositet med hjälp av övningarna vi hade gjort på teaterskolan.

Men teaterövningarna är mer än så. När jag spelar en roll behöver jag sätta mig in i en annan människas liv och verklighetsbild. Då upptäcker jag också sidor av mig själv, ibland inte helt smickrande. Samtidigt får jag en större förståelse för andra och hur de upplever världen. Detta ville jag sprida vidare.

Jag drivs av förvissningen om att om vi lär oss kommunicera och möta varandra med nyfikenhet och respekt istället för färdiga åsikter och fördömanden så blir våra liv både rikare och gladare.

Nlp -verktygslådan

I början på 2000-talet kom jag i kontakt med NLP (nevrolingvistisk programmering), en samling modeller och tekniker som alla syftar till önskvärda förändringar. Där fann jag en mycket kraftfull verktygslåda och förklaringar till min övertygelse. Inom Nlp utgår man från ett antal grundantaganden.
En av dessa grundantaganden är att:
Alla beteenden har en positiv intention. Alla människor gör sitt bästa med de resurser de har. Personer är inte sina beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det som verkar negativt är endast för att vi inte uppfattar intentionen. Alla beteenden – oavsett hur elaka, tokiga eller underliga de verkar – är det bästa tillgängliga valet för den personen vid just det tillfället. Om man ges ett bättre alternativ (utifrån den personens karta över verkligheten) kommer man troligen göra på det sättet i stället. Läs mer om Nlp och dess grundantaganden

Mina verktyg – en bättre värld med kommunicera mera

Med detta i bagaget och som grund vill jag på mitt sätt bidra till en bättre värld.

Det finns så många människor som håller inne med värdefulla tankar, idéer och visioner bara för att de inte vet hur de skall kunna föra ut sitt budskap. Det sker så många onödiga konflikter på grund av rädsla, missuppfattningar eller att vi helt enkelt talar förbi varandra. Och för att inte tala om alla berättelser som borde bli berättade. Då skulle vi kunna bygga broar och öka förståelsen mellan oss människor.

Därför har jag valt verktygen:

Kommunicera mera med Storytelling

Berättandet är nog det mest kraftfulla verktyg när det handlar om att vi människor skall förstå varandra bättre. En berättelse bygger broar mellan människor. Vi kan aldrig uppleva en annan människas upplevelse men vi kan komma en bit närmare. Din berättelse ger mig en upplevelse som gör att jag kan komma en liten bit närmare din upplevelse.Om jag får höra din berättelse om vad du har varit med om så ökar min förståelse för dig och ditt beteende. Eller ta en sak som värderingar. Vi kan prata om våra värderingar men menar vi samma sak? Låt oss ta ordet rättvisa som värdeord. Menar vi samma sak med vad rättvisa innebär? Det är svårt att veta. Men om du berättar en berättelse som representerar vad rättvisa är för dig då får jag en inblick och förståelse om vad du menar med rättvisa.Bättre värld med kommunicera mera

Kommunicera mera med Presentationsteknik

Att kunna presentera sitt budskap så att det fångar och når ut till sin publik, är en konst. Att tala inför många människor är också bättre värld med kommunicera meraen av våra vanligaste fobier. Detta vill jag råda bot på! Jag är fullt förvissad om att om fler tränade sig i presentationsteknik och hur de på bästa sätt kan förmedla sitt budskap, ja då skulle så mycket mer kunskap och visdom kunna tas till vara och spridas över världen.

YouTube har jag skapat en kanal där jag ger dig tips hur du kan bli en bättre talare. Prenumerera på den så missar du inget.

Forumteater

Forumteater är ett fantastiskt verktyg för att öka förståelsen för varandra. Istället för att prata om lösningar provar vi och testar lösningar. I verkliga livet kan jag inte backa bandet, det som är gjort är gjort och det som är sagt är sagt. Men när vi arbetar med forumteater har vi möjlighet att prova olika lösningar för att sedan gå stärkta ur övningen och möta verkligheten.

Personligt Mästerskap

Är ett utvecklingsprogram för arbetsglädje, effektivitet och lönsamhet. Ett program som egentligen innefattar allt detta som jag tidigare nämnt. Jag är så glad att få vara en del av detta gäng och få föra ut och sprida detta fantastiska koncept. Ett program som varje arbetsplats borde få ta del av. Klicka på länken i styckets rubrik så kan du läsa mer om det.

 

Vad tror du? Blir världen bättre av att vi kommunicerar mera?

Härlig helg!