Bemötande

Idag sitter jag inte som jag brukar på fredagsmornar, i min skrivarfåtölj. Jag är på HR-dag på Scandic Star i Lund.
Jag är här tillsammans med några konsultkollegor i branschen, vi kallar oss rätt och slätt för ETT GÄNG KONSULTER. Ett härligt samarbete som gör att vi kan hjälpa våra kunder på en betydligt bredare front än vad var och en kan göra själv. Eller som vi presenterar oss i programmet: ”Vi är ett gäng konsulter med 173 års erfarenhet av individuell, grupp- och organisationsutveckling som samverkar och erbjuder dig en nyckelknippa av resurser och tjänster för det du och dina medarbetare behöver.

Att vi är på en HR-mässa får mig naturligt att tänka på de uppdrag jag brukar få från HR-håll. När man anlitar mig handlar det ofta om bemötande, och service. Hur skall man exempelvis kunna ge order eller säga något obehagligt utan att det behöver bli konflikt? Bemötande personal sinsemellan är också en stor del (vi är viktigare för varandra än vad många tror). Till syvende och sist handlar det om att ett bra arbetsklimat generera vinst både för företag, för kund och personal.

När det handlar om serviceyrken och då speciellt de som samtidigt har en övervakande funktion så kan det vara en riktig balansgång. De skall både kunna säga ifrån och se till att ”kunden sköter sig” samtidigt som kunden skall känna sig väl bemött och uppleva god service.

Vi tar så ofta för givet att andra förstår detsamma som vi själva förstår, att saker och ting är lika självklara för andra som de är för oss. Men så är det inte, snarare tvärtom så tänk istället: ”Nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår”.

När jag jobbar med detta ute på arbetsplatser så kan vi ibland få riktigt heta diskussioner. Det finns de som menar: ”Har vi regler så är de till för att följas – inget daltande här inte”. Då är det så superbra att använda sig av rollspel där deltagarna får pröva sig fram med olika lösningar. De får själva uppleva att man kan både ge order och säga ifrån på olika sätt, bara att välja.

Till dig som nu läser min blogg vill jag säga: Kom ihåg att andra inte alltid förstår detsamma som du förstår. Pröva att se problemet från den andres perspektiv och se hur resultatet blir då.

Härlig helg!

Ceciliasignatur