Berätta din historia

Berättelsen gör dig evig, var det nån som sa en gång. Och visst är det så, genom att berätta vår historia finns vi kvar i kommande generationers tankar. Men det är inte bara att vi lever vidare, vi förmedlar också våra tankar och värderingar. Värderingar som vi skapat och format och som känns viktiga för oss.

Nu nalkas sommaren och för min egen del innebär det en period av extra mycket berättande. Mitt berättande sker till större delen tillsammans med  Österlens museums chef Lena Alebo. En person som verkligen tagit berättandet till sitt hjärta och det hon inte vet om Österlens historia är inte värt att veta, som vi brukar säga.

I veckan gjorde vi en berättande nattvandring på Stens Huvud och senare under sommaren skall vi bl a göra vårt program Med hatt på stan. Just programmet Med hatt på stan, bygger på berättelser förmedlade av en av Simrishamns berättarprofiler, Norma Biett. Så tacksamma vi skall vara till denna kvinna som under större delen av sitt liv gjorde till sitt kall att berätta och förmedla stadens historia. Och när jag då skriver stadens historia menar jag i själva verket folket i stadens historia, inte så mycket årtal och traditionella fakta utan små händelser i människors vardag.

Ibland undrar jag om någon som Norma finns idag? Som gör till sitt kall att förmedla, teckna ner och berätta vardagliga berättelser från nuet. Jovisst, det är klart att det gör.  Många företag har ju upptäckt berättandets kraft, genom det som kallas för corporate storytelling och använder berättandet för att förmedla företagets värderingar och visioner.

Men jag tror att vi alla skulle må bra av att använda oss av berättandet lite mer. Då tänker jag framförallt på att berätta för våra barn och barnbarn och inte minst för våra vänner och partners. Berätta hur det kändes och vad DU upplevde. När du berättar skall du snart upptäcka att du har delat något med en annan människa och din berättelser får nytt liv och kommer att föra er närmare varandra.

Här några bilder från mina berättarprogram.

Härlig helg!

Cecilia