Berättelsen berättar mer än ord!

Häromdagen besökte jag ett event och lyssnade på några talare. Som den kommunikationsnörd jag är kunde jag ju inte annat än samtidigt analysera deras framföranden. Alla var riktigt intressanta att lyssna till men som alltid stack någon ut en aning mer.

Det jag framförallt fastnade för var inledningen med en berättelse. Med hjälp av en sann berättelse ur sin verksamhet försatte Karin oss direkt in ämnet, ett ämne som annars inte alltid är så lätt att förstå och där det finns otroligt mycket förutfattade meningar. För dig som nu blev nyfiken så arbetar Karin med hypnos, men i själva verket är det ovidkommande just här eftersom metoden med att presentera sig med en berättelse funkar för de allra flesta.

Med hjälp av berättelsen så förklarade Karin vad hon gör, hur hon gör och resultatet det får, kan man tänka sig en bättre hisspresentation? Och inte bara det att vi förstod, vi upplevde samtidigt resultatet, kunde se det inom oss, känna det med våra känslor och kanske till och med höra det. I princip så fick Karin med hela  AIDAS- modellen för marknadsföring i sin berättelse: Attention – hon skapade uppmärksamhet genom att berätta, Interest – vi blev intresserade av vad hon gör, Desire – ja, jag är övertygad om att det var fler än jag i publiken som gärna vill testa en konsultation med Karin, Action – många är säkert också beredda att gå till handling, Satisfaction – och är historien sann (vilket jag är övertygad om att den är) så lär vi bli mer än nöjda med resultatet.

Och det är just detta jag menar med att en berättelse berättar så mycket mer än ord. En berättelse sätter igång så mycket inom oss, den fyller ut tomrummen mellan orden, den fördjupar och förklarar innebörden av orden och den får oss att uppleva.

Vill du själv testa att använda dina berättelser som Karin gjorde. Börja då med att fundera på syftet – vad vill du att berättelsen skall åstadkomma hos åhörarna? Är det exempelvis att göra en av dina nya produkter  mer begripliga för kunden eller vill tala om vilken genuin service du kan ge, din professionalism etc.

När du vet syftet är det betydligt lättare att hitta berättelsen, bland alla dina berättelser som faktiskt redan finns. Så är det också bra att fundera en stund på vem/vilka du skall berätta för; ”vad går de igång på?”
Börja så vaska bland dina vardagshändelser, vilka kunder har du hjälpt idag? Hur gick det till? Vad blev resultatet? Snart skall du se att du hittar VAD du skall berätta.
KarinTydénochAnneliEgestam

Karin till höger på bilden. Till vänster ser du Anneli Egestam som var arrangör

Härlig helg!

Ceciliasignatur