Berättelser bygger broar!

En berättelse bygger broar mellan människor

En berättelse kan förklara och öka förståelsen för människor emellan. Inom NLP (neuro lingvistisk programmering) som jag studerat, brukar man säga att kommunikation är beteende som mottagaren upplever. Vi kan aldrig uppleva mottagarens upplevelse, men vi kan komma närmare den andres upplevelse. Det kan vi genom att  t ex dela en upplevelse med en berättelse.

Ett ord är bara ett skal och betyder ingenting om vi inte fyller det med något.
Ibland svänger vi oss med vackra ord, men vad betyder de egentligen? Vad betyder ordet för dig?
Berättelsen fyller ordet med innebörd.

Några exempel:

Företaget har beslutat sig för att arbeta efter några värdegrunder som t.ex kvalitet och teamwork. Man smäller upp dessa ord på flashiga powerpoint presentationer osv. Men vad betyder ordet för var och en? Vad innebär ordet kvalitet för dig. Om företaget då låter sina medarbetare berätta för varandra om händelser i livet där dessa värdeord funnits med, ja då ökar förståelsen och till sist kan man enas om något som förenar och representerar kvalitet för just det företaget.

Du tycker kanske grannen beter sig märkligt på något sätt. Istället för att då själv fantisera om varför och kanske bli irriterad, bjud in grannen på fika, börja berätta och lyssna på grannens berättelse. Jag slår vad om att du får en helt annan bild och förståelse.

Berättelser enar och förenar

Ibland kan det också vara svårt att förklara något för någon som kanske inte har samma referensram, orden blir då uddlösa och saknar innebörd. En berättelse kan då bli mer beskrivande och förklarande.

Är du i Simrishamn den 27 januari så rekommenderar jag ett besök på Österlens Museum kl 18.30. Då får vi besök av Matts Heijbel som, får man väl säga, är Sveriges ledande inom det vi kallar corporate storytelling. Corporate storytelling handlar just om att använda berättandet som verktyg i kommunikation.

Hoppas vi ses då.
Härlig helg!

Cecilia