Beteende – Kommunikation – Beteende

Årets första blogginlägg och jag funderar vad det skall handla om. Vill ju att årets första inlägg verkligen skall kännas viktig och angelägen. Vad är det viktigaste vi bör tänka på när det gäller att utveckla och förbättra vårt sätt att kommunicera med varandra?

Hela tiden när jag funderar så återkommer jag till vårt beteende. Ja, inom NLP som jag studerat så likställer man ju kommunikation med beteende. Jag kan inte förändra en annan människas sätt att kommunicera eller bete sig men jag kan förändra mitt eget beteende och på så sätt påverka mitt förhållande till mottagaren som i sin tur kanske förändrar sitt beteende (sin kommunikation) gentemot mig.

Och det är väl det som både är tjusningen och svårigheten med mänsklig kommunikation. Det är så lätt att falla i fällan och tänka; om han bara gjorde/sa så istället då skulle jag…

Men samtidigt är det lätt att skuldbelägga sig själv; Varför kan jag inte få honom att lyssna och förstå?

Därför måste vi också påminna oss om att all kommunikation börjar hos oss själva. Om jag inte kan övertyga mig själv kan jag heller inte övertyga andra.

Ta ett ”inre snack” med dig själv, resonera och hitta din trygghet. Då blir det betydligt lättare att fokusera på din mottagare och lyssna på riktigt. För det är i lyssnandet du får redskapen hur du kan förhålla dig (bete dig) gentemot din mottagare. I språkmönster, röst/tonläge och kroppsspråk hittar du informationen som i sin tur hjälper dig hur du skall använda ditt språkmönster, din röst och ditt kroppsspråk.

Härlig helg!

Ceciliasignatur