0703 - 73 88 05 info@ceciliagranquist.se

Blogg

Kan en Våga tala kurs bota din talskräck?

En av våra vanligaste fobier är att tala inför många människor. Ja, det är faktiskt vanligare att tycka det är hemskare än tanken på död, krig, ormar eller spindlar, visar en undersökning. Så tillhör du dem som tycker det är jobbigt att tala inför publik så behöver du...

Vinnande gester!

Gester tillhör det icke verbala språket och vårt kroppsspråk, dvs det språk som vi litar mest på. Visar du en sak med dina gester och säger något annat med dina ord så är det gesten vi litar på. Men många har fått lära sig att hålla nere med sina gester ”Stå...

Din kommunikation blir resultatet du får

Kommunikation är det mest grundläggande för alla levande varelser. Även växter och djur kommunicerar, på sitt sätt. Vi behöver kommunicera för att överleva helt enkelt. Och vi kommunicerar hela tiden, ja till och med när du är alldeles still och tyst så kommunicerar...