Bra kommunikation ger ett bra resultat!

Läste ett intressant blogginlägg häromdagen som handlade om gruppens intelligens. Det är inte summan av gruppens intelligens som avgör gruppens förmåga säger forskningen. Det handlar istället om hur väl gruppen fungerar tillsammans. Författaren nämner 4 avgörande faktorer:

1. Hur problemet som gruppen arbetar med är definierat.

2. Hur väl gruppmedlemmarna läser av varandra.

3. Hur gruppens så kallade talmönster ser ut.

4. Hur mycket energi de lägger på att förhålla sig till varandra.

Enligt min mening så handlar detta om kommunikation.

  1. Hur tydligt har man lyckats kommunicera problemet som gruppen skall arbeta med? I blogginlägget jämför författaren det med en karta som skall innehålla detaljer men inte vara alltför komplex (så man går vilse).
    Att vara tydlig i sin kommunikation är svårt, vi har alla vår egen upplevelse eller som en klok person sa: ”nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår”. För att säkerställa att alla uppfattat problemet ”rätt” så behöver man också kontrollera med exempelvis frågor.
  2. Hur väl gruppmedlemmarna läser av varandra. Ja, denna punkt handlar verkligen om god kommunikation. Att kunna läsa av andra handlar om träning. Men det handlar också om att tolka och våga fråga. Alla människor läser av mer eller mindre. Men om vi känner oss osäkra så blir det lätt feltolkningar och missförstånd. I en trygg grupp vågar du fråga om du blir osäker på vad en signal betyder.
  3. Gruppens talmönster. Vilket i min tolkning, när jag läser texten betyder att det är viktigt att låta alla tala och att låta allas kompetens får komma till uttryck. Och det kan väl de flesta hålla med om, men hur får man till ett sånt klimat? Återigen ”kommunicera mera”. Det här handlar mycket om ledarskap, att ledaren öppnar upp till kommunikation och verkligen låter alla få komma till tals. Bästa verktygen är se, fråga och lyssna. Vill du skapa ett öppet klimat så måste alla känna sig sedda och betydelsefulla.
  4. Energi som man lägger för att förhålla sig till varandra. Även denna punkt handlar om bra kommunikation som leder till trygghet. För en massa år sedan, måste vara en av de första böcker jag läste efter att jag startat mitt företag (1989) var en bok av författaren Alfi Kohn som hette vinna utan tävlan. Alfi Kohn beskriver där hur alltför hård konkurrens kan slå ut och förstöra bra resultat. Vi vill hellre vara mediokra än att stå med skammen av att ha gjort fel. Rädslan av vad andra skall tycka hindrar oss.
    Samtidigt tror jag på konkurrens, men det måste vara en sund och sporrande konkurrens. Den där som säger till mig ”kan hen så kan jag”, ”vågar du vågar jag”. Men när konkurrensen blir en strid, där vinsten blir viktigare än resultatet, ja då är vi farligt ute.

Så sammantaget är mina tankar efter att ha läst detta: kommunicera mera, våga fråga, våga lyssna, våga tala, våga ”ha fel”.

Härlig helg!

Ceciliasignatur