Corporate storytelling och annan storytelling

Corporate stortelling är på modet och många har börjat inse värdet av berättelser men fortfarande får jag frågor som; ”vad är det egentligen?” ”Vad skall jag berätta?” etc. Därför tänkte jag ägna denna veckas blogg till att reda ut begreppen och samtidigt ge dig några tips.

Skillnaden mellan corporate storytelling och annan storytelling

Corporate storytelling är som orden säger – Företagsberättelser. Annan storytelling blir ju då andra typer av berättelser som livsberättelser, minnen, sagor skrönor etc. Det som man brukar poängtera är att en företagsberättelse skall vara sann. Det skall vara en berättelse som är tagen ur verkligheten eller speglar något som företaget verkligen står för. Corporate storytelling har alltid ett syfte, det kan vara att berätta om sina värderingar för att kunderna skall förstå varför de bör välja just dem och det kan vara framtidsvisioner för att skapa vi-känsla hos medarbetarna och få dem att förstå varför man genomför vissa förändringar.

Skrönor och sagor har också ett syfte. Det kan då t ex handla om att varna för farliga saker t ex näcken eller bäckahästen som varnar för djupt vatten. Eller så är de sedelärande som hur man bör eller inte bör bete sig mot andra.

Skillnaden är tekniken och vilka medel vi använder för att få igenom vårt syfte.

Varför använda corporate storytelling?

Svaret är helt enkelt att vår hjärna älskar berättelser och värderar berättelser framför allt annat. Alla vill lyssna (eller läsa) en god berättelse. Du kan använda berättelser i din marknadsföring, din blogg på hemsidan om ditt företag eller när du föreläser.

Vad bör en god berättelse bestå av?

När jag undervisar i storytelling brukar jag använda 3 P som en bra stomme. Plats, Person, Problem. På en engelskspråkig sajt läste jag om 5 C: Circumstance, Curiosity, Characters, Conversations, Conflict.

För att vilja lyssna eller läsa vidare i en berättelse så behöver vi veta vem och vad det handlar om dvs omständigheten. Vi behöver karaktärer och konversation och så kanske det viktigaste, en konflikt/problem annars blir vi uttråkade och det är också här curiosity- nyfikenheten kommer in i bilden. Som lyssnare eller läsare behöver jag bli nyfiken på vad som kommer att hända härnäst.

Vill du lära mer och kanske gå en kurs? På min sida https://ceciliagranquist.se/storytelling-berattarteknik/ kan du läsa om mina kurser i storytelling.

Lycka till och härlig helg!