Den viktiga inledningen

Denna vecka vill jag ge dig några tips om hur du kan inleda en presentation. Man brukar säga att det är början och slutet som är viktigast i en presentation. Inledningen är den som avgör om vi vill fortsätta att lyssna och avslutet det som vi bär med oss och kommer ihåg.

En bra inledning bör vara intresseväckande, väcka uppmärksamhet. Det kan du t ex göra med att ställa en fråga, göra ett påstående eller visa upp någonting som fångar uppmärksamheten hos lyssnaren.


På bilden berättar Annelie om sitt företag som vilar på tre ben; skogsbruket (kvisten av lärk), stuguthyrning (framförallt till tyska turister, därav den tyska ölburken) och fårskötsel (en ulltuss som tyvärr inte kom med på bild)

Under inledningen är det också viktigt att, som man säger inom retoriken, skapa ethos, dvs. skapa förtroende. Inom teatern brukar vi säga; öppna upp för kommunikation. Det handlar helt enkelt om att du visar publiken att du är där för dem och vill dem väl, är någon man kan lita på.
Det kan du t ex göra genom säga  ”Tack för att jag fått förtroendet att informera om vår verksamhet” eller ” Jag är glad att så många kommit hit för att lyssna ” Stärk också gärna ditt ethos med att berätta något om dig själv så publiken förstår varför de skall lyssna på just dig.

Många av mina deltagare brukar berätta att det är just i början innan de har kommit igång som de känner sig mest nervösa. Då kan det vara en god idé att träna in inledningen extra noga. Testa framför spegeln och se dig själv framför dig. Tala högt för dig själv och ”smaka” på orden. Testa också gärna inför någon du känner och be om feedback.

Har du gjort en bra inledning och ”öppnat upp” för åhörarna känns det lättare även för dig själv.

Lycka till och härlig helg!

Cecilia