Destruktiv eller konstruktiv kommunikation

Destruktiv eller konstruktiv kommunikation – Att kommunikation kan vara destruktiv har vi verkligen fått erfara de senaste dagarna. Jag tänker då närmast på Donald Trumps sätt att kommunicera ut sitt missnöje med det amerikanska valresultatet. Hur han i tal efter tal proklamerat att resultatet är fel och att demokraterna har fuskat sig till segern. Resultatet av den kommunikationen kom, då ett antal människor stormade Kapitolium. Människor som tog Trumps ord för sanning. Det hela ledde till ett stort kaos där både parlamentsbyggnaden och även demokratin sargades påtagligt.

Trumps sätt att kommunicera ut sitt missnöje ledde i sin förlängning till destruktiva handlingar från hans anhängare.

Men kommunikation kan också vara konstruktiv

Motsatsen till destruktiv är istället konstruktiv. Vilket innebär uppbyggande, nyskapande, positiv.  Genom att uppmuntra och visa på det som är positivt kan vi istället använda vår kommunikation konstruktivt. Som vi förstår av det som hände i USA så är kommunikation kraftfullt, den påverkar och kan leda till stora konsekvenser. En tankeställare som jag kan tycka att vi alla bör ställa oss då och då. Om vi lägger ner lite tankar på hur vi kommunicerar och vilka ord vi använder oss av så kan vi åstadkomma underverk. Ett beröm, ett värmande ord kan ge styrka att kämpa vidare. Medan hot, missunnsamhet och aggressiva uttalanden kan leda till våld och uppgivenhet.

Destruktiv eller konstruktiv kommunikation – Vad väljer du?

Vilken form av kommunikation väljer du? Leder det du säger till något konstruktivt, uppbyggande eller nyskapande? Eller leder den till något destruktivt? Hur vi väljer våra ord och vad vi väljer att uttala har betydelse och kan ge stora konsekvenser.

Forumteater,  ett bra sätt att träna konsekvensen av dina ord

En metod som jag gärna använder mig av när mina grupper skall träna sig i att kommunicera konstruktivt är forumteater eller rättare forumspel. Då testar vi olika sätt att kommunicera för att se konsekvensen. Läs mer om forumteater här