Det är de små detaljerna som gör det – Ta hjälp av Forumspel

Härom veckan pratade jag med en mellanchef om bemötande och feedback till personal. Vi var båda överens om att positiv feedback och uppmuntran är viktigt för arbetsklimatet. Eller som han sa; ”första orden på morgonen sätter stämningen för hela dagen”. Men så frågade jag hur han ger personlig uppmuntran. Hans svar var att han ger uppmuntran genom exempelvis ett mejl till hela personalgruppen. Så bra, svarade jag, men hur ger du den enskilde uppmuntran? ”Åh, det går ju inte! Jag kan ju inte hålla på att skriva mejl till var och en”, blev svaret.

Jag tror att många gör det här med kommunikation alldeles för komplicerat. När det kommer till bemötande och feedback på arbetsplatsen, är det viktigt att vi inte underskattar kraften i positiv feedback och uppmuntran. En enkel gest, som en klapp på axeln eller ett vänligt ord, kan göra stor skillnad i arbetsklimatet. Det handlar om att uppmärksamma och bekräfta varandra, även i de små sakerna. Ibland är det just de små orden och varma leendet som betyder mest för den enskilde.

Det finns ett ordspråk som säger ”älska mig som mest när jag förtjänar det som minst”. Tänkvärt. Hur ofta ger vi varandra uppmuntrande ord när den andre är trött eller sur? Det är kanske då vi bör lägga extra energi till de där positiva orden. Eller som en person berättade hur glad han blev när chefen uppmärksammade hur han löst ett problem. Ett problem som i sig inte var så stort eller märkvärdigt, men chefen uppmärksammade och såg. Genom att visa uppskattning och ge positiv feedback skapar vi en positiv arbetsmiljö där alla känner sig sedda och värderade. Samtidigt ökar det engagemanget och motivationen hos medarbetarna vilket i sin tur kan förbättra resultat och prestationer.

Träna med forumspel – så här går det till

Det enkla kan ibland vara det svåra. Mellanchefen jag nämnde i början av texten, tror jag inte är ensam. Därför så behöver vi träna, träna på det enkla. Med forumteater så blir träningen både effektiv och kul. Det går till så här:

  • Arbetsgruppen bestämmer sig för ett problem som man vill lösa. Till exempel: dålig stämning på jobbet.
  • Problemet förtydligas. Man väljer ut en situation som får exemplifiera den dåliga stämningen. Man väljer också en person som får ”äga” problemet. En person som kan påverka problemet. Den personen kan sedan bytas ut så att flera kan testa olika lösningar.
  • En liten grupp på ca 3-5 personer gestaltar ett scenario där problemet förtydligas. Gruppen spelar upp scenen för övriga i arbetsgruppen som får lov att bryta, byta ut den utbytbara personen och testa en lösning.

Utöver själva gruppen så är det bra att ha med en sk Joker eller moderator som leder spelet. Viktigt att man inte lägger in några värderingar om vad som är rätt eller fel. Det här är ett sätt att testa sig fram och göra egna erfarenheter.

Jag hjälper dig gärna att använda forumspel

Redan på 80-talet då upphovsmannen Augosto Boal introducerade Forumspel i Sverige var jag med. Forumspel har blivit ett av mina starkaste verktyg när det handlar om gruppkommunikation. Fördelen är att alla får testa och prova utan att vi lägger några värderingar om vad som är bra eller dåligt. Deltagarna får uppleva olika perspektiv och själva göra egna erfarenheter vilket brukar leda till bäst resultat. När du anlitar mig är det jag som agerar ”joker”. Jag leder spelet och uppmuntrar deltagarna att testa och agera. Jag hjälper er också att sätta ihop ett scenario så att det blir tydligt.   Kontakta mig gärna så berättar jag mer och ger dig förslag på hur du kan gå vidare.