Det värdefulla lyssnandet

Hej,

Att lyssna och då menar jag att verkligen lyssna, inte bara höra orden är ett fantastiskt verktyg som vi många gånger missar när vi kommunicerar med varandra.

I veckan som gått har jag bl a undervisat i personlig försäljning och senare i dag skall jag coacha en kille som arbetar med telefonsupport. När det gäller telefon så ter det ju sig ganska självklart att lyssnandet är viktigt men jag vill påstå att det är minst lika viktigt när vi står öga mot öga.

I försäljningssammanhang så pratar vi numera om hur viktigt det är att ställa frågor och låta kunden få prata. Och det är ju jättebra, men hur är det med lyssnandet? Lyssnar vi verkligen på svaren? I ett svar ligger så mycket mer än själva orden, där finns tonfall, betoningar, nyanser och inte minst små ”stickord” i meningarna.

Är ett nej, verkligen ett nej? Kan det kanske t.o.m vara en köpsignal? Kunden behöver mer information helt enkelt. Och ja, är det ett ja? Kanske en tveksamhet eller jag säger ja för jag inte vill verka som om jag inte kan eller vet.

Om du verkligen lyssnar både på ord, nyanser och även sättet att uttrycka sig så får du mycket värdefull information. När du sedan svarar kan du använda en liknande stil, du matchar mottagaren. Gör du det så blir det betydligt lättare att skapa relation och samspel.

Detta gäller ju naturligtvis inte bara i försäljningssammanhang utan i livet för övrigt. Om vi lär och tränar oss att verkligen lyssna så tror jag att många onödiga missförstånd kan undvikas.

Härlig helg!

Cecilia