Din kommunikation blir resultatet du får

Kommunikation är det mest grundläggande för alla levande varelser. Även växter och djur kommunicerar, på sitt sätt. Vi behöver kommunicera för att överleva helt enkelt. Och vi kommunicerar hela tiden, ja till och med när du är alldeles still och tyst så kommunicerar du. Du kan helt enkelt inte kommunicera. Därför är det viktigt att fundera på hur du kommunicerar eftersom din kommunikation blir resultatet du får.

Hur du väljer att kommunicera – blir resultatet

Säkert har du frågat dig själv någon gång; ”vad var det som gick snett?”, ”varför förstår de inte?” Eller varför blev det en konflikt av något som du själv tyckte var en bagatell.

Troligen har då din mottagare tolkat din kommunikation på ett annat sätt än det som du avsåg.

Vänd på tanken

Om du istället för att koncentrera dig på dig själv och lägger lite mer fokus på den du talar till så kan du få information för hur din kommunikation fungerar. Ett av grundantaganden i NLP, som jag studerat, säger: ”kommunikation är den respons du får”. Testa med att föreställa dig att det är sant och se vad som händer då.

För att denna tanke skall fungera och för at din kommunikation skall ge det resultat du vill så krävs också närvaro i samtalet. Dvs att du verkligen lyssnar på den andre, ser och hör den respons du får. Ta också med en inställning av nyfikenhet på den andre. Det är så lätt att direkt reagera och gå till motattack, om den andre svarar något som du inte gillar. Om du då istället reagerar med nyfikenhet och funderar på den andres perspektiv, då blir det lättare och du kan möta den andre med argument som når fram. din kommunikation avgör resultatet

Ställ dig i 2:a och 3:e position

Att ställa sig i 2:a position innebär att du föreställer dig hur den andre ser på saken. Vad finns för anledningar att den tycker si eller så. Kanske du upptäcker en rädsla eller önskan hos den andre som du inte var medveten om och som kan förklara den andres agerande. Ett ytterligare sätt för att göra ett personligt samtal mer effektivt är att ställa sig i 3:e position. Det innebär att du i tanken ser dig och den andre utifrån som om du vore betraktare av samtalet. På så sätt blir det lättare att plocka bort personlig affektion och egen prestige.

Ge dig tid till eftertanke

I vårt stressade tidevarv så skall allt hända så fort. Vi kräver svar både från oss själva och andra på direkten. Men ibland kan det behövas tid till eftertanke. Vad betyder det här samtalet? Hur kan vi agera på bästa sätt för att lösa detta? Var då inte rädd för att be att få återkomma (det brukar faktiskt spara tid i slutändan) Bra är också att summera ett samtal med frågan: ”Har jag förstått det rätt?” ”Om jag förstått rätt så har vi beslutat…” då bekräftar du både den andre och det ni kommit överens om. Kom ihåg: Din kommunikation blir resultatet du får

Vill du att jag kommer till din arbetsplats eller organisation och berättar mer? Titta in på hemsidan eller kontakta mig direkt

Lycka till med dina personliga samtal!