Ditt kroppsspråk hörs

Inspirerad av några diskussioner på LinkedIn om kroppsspråk och dess betydelse kommer här veckans tankar om vårt kroppsspråk.

Fortfarande diskuteras procenten, hur mycket står kroppsspråket för egentligen när det gäller kommunikation? Är det 55% som så många visar på eller är det bara en myt?

För min del är det inte den exakta siffran som är viktigast utan vetskapen om att kroppen och kroppsspråket inte bara påverkar vår mottagare utan också dig själv som sändare av budskapet.

Härförleden hade jag förmånen att få coacha en kille på ett företag. Hans arbetsuppgifter är bl a att ge support i avancerade dataprogram. Hans problem var att han kunde upplevas som otydlig och osäker av kunderna som på så vis fick svårt att ta till sig hans support.

När jag får den här typen av uppdrag så vill jag gärna se personen i miljön där han arbetar och gärna vara med för att lyssna av, vilket jag också gjorde i detta sammanhang. För mig blir det nästan som om jag skall regissera en teaterföreställning, jag ser och hör vad som händer och ber ”skådespelaren” att testa olika sätt att bete sig för att se vad som händer istället. I det här fallet noterade jag speciellt sättet att sitta i stolen när han förde samtalet med sin kund. .

Därför fick han helt enkelt testa en annan hållning. Och nu började det hända saker, ja, det var nästan magiskt. Hela killens framtoning förändrades; röst, klang, ja t o m ordval förändrades. Han blev betydligt tydligare och säkrare i samtalet.

Det här exemplet tycker jag visar på att det är idé att även vara noga med sitt kroppsspråk när du talar i telefon. Kroppsspråket ”hörs genom luren”.

Härlig helg

Cecilia