Efter presentationen

Vi pratar ofta om hur vi skall förbereda oss inför en presentation, men hur gör vi efteråt? Jag får ofta frågan från kursdeltagare och klienter; ”Tala om vad jag gör för fel”. Det är troligen också det vanligaste misstaget vi gör; att vi koncentrerar oss på fel. Om du istället koncentrerar dig på det som blev bra och tillåter dig att känna glädjen och styrkan från det så skall du se att mycket av det ”negativa” försvinner automatiskt. Styrkorna lägger du också lite extra energi på och förbättrar ännu ett snäpp, tränar lite extra och blir på så sätt ännu bättre nästa gång.

Men skall jag då inte alls bry mig om felen då? Undrar kanske du. Jovisst, men du skall bry dig på ett annat sätt. Om du t ex  tänker: ”Jag höll ju händerna i fickorna hela tiden det får jag inte göra nästa gång” så kommer du att ha fokus på dina händer i fickorna nästa gång och troligen kommer det att förstöra mer än det gör nytta. Din hjärna är konstruerad att se bilder och bilden av dina händer i fickorna kommer då att ta allt för mycket fokus från det du skall berätta. Orden bra och dåligt är heller inte så användbara, de säger inte så mycket (ger inga bilder). Däremot om du kan få feedback och information om och hur budskapet gått fram så kan det vara användbart. För att få den informationen kan du ställa frågor till någon som lyssnat på dig efteråt. Ställ då öppna beskrivande frågor som; Kan du beskriva hur du upplevde presentationen? vad tänkte du? hur uppfattade du mitt budskap? (obs inte bra eller dåligt utan för att få koll på om de förstått så som du vill att de skall förstå)

Sådana frågor brukar jag själv använda mig av och fått mycket nytta av. Även frågor från din publik efteråt kan ge dig hintar om vad du kanske bör förtydliga.
T ex. förra veckan då jag höll en föreläsning om storytelling och hur du kan använda dig av det i din organisation eller företag. Jag tyckte då själv att jag var jättetydlig (vilket man också ofta tycker när man talar om ett ämne som man själv kan). Men efteråt så fick jag ändå frågan från en av deltagarna; ”hur skall jag kunna använda detta i min verksamhet?” . När jag besvarat frågan och gjort några förtydliganden ställde jag mig själv frågan om jag varit otydlig i presentationen. Bästa sättet är då att ställa lite testfrågor till fler i publiken, frågor som kan ge en idé om hur budskapet gått fram. I detta fall verkade det som ändå de flesta förstått budskapet, men jag tittade ändå över min presentation för att se om jag kunde förtydliga något. Ibland kan ett förtydligande vara att lyfta fram ett ord med en betoning eller paus så det behöver absolut inte vara fler ord eller meningar, det kan istället bli rörigt och än mer otydligt. Jag valde att förtydliga med några extra betoningar och pauseringar vid nästa tillfälle och märkte genast att det föll väl ut. Har du möjlighet att innan testa dina förändringar på en ”sparringpartner” är det superbra men kom då ihåg att ställa öppna frågor (frågor som man inte kan svara ja eller nej på), det är de frågorna som ger dig information.

Så istället för att hitta fel i din presentation, ta vara på dina styrkor, förstärk dem och känn glädjen. Tänk sedan; hur kan jag utvecklas vidare?

Härlig helg!

Cecilia