En bra föreläsare är närvarande

Så har vi kommit till det kanske absolut viktigaste V:et i min serie av 2×3 V för föreläsare. Var NÄRVARANDE.

Så många gånger som jag lyssnat på föreläsare som varit betydligt mer fokuserade på vad de skall säga än på dem de skall tala till. Det är just MÖTET med publiken som är den stora skillnaden mellan ett skrivet eller medialt framställt material och ett program framfört av en person IRL.

Men för att du skall kunna vara närvarande på riktigt och dessutom kunna framföra en intressant och givande föreläsning så handlar det om att vara väl förberedd.

När jag själv får en förfrågan om en föreläsning brukar jag förbereda mig i 3 steg:

1. Mentalt. Jag ser i min fantasi en bild av att jag håller föreläsningen. Denna bild är i detta läge ganska diffus men den ger mig en känsla. Samtidigt ställer jag frågor till min uppdragsgivare som: vilka är det som kommer för att lyssna, vad har de för intressen kunskap etc. Vad vill man med föreläsningen, vad är mål och syfte? Hur lång tid har jag på mig?

2. Nästa steg är den teoretiska förberedelsen. Kanske jag behöver läsa in ny kunskap, göra vissa efterforskningar, samla in fakta. Här kommer också det retoriska upplägget in. Vad bör lyftas fram och förtydligas, vad kan plockas bort? Skall jag argumentera för något så plockar jag fram mina viktigaste argument och även något relevant motargument. Jag gör en mindmap med punkter vad som skall ingå i föreläsningen.

3. Mental förberedelse igen. När jag nu har klart och vet vad jag planerar att berätta för min publik så avslutar jag med ännu en mental förberedelse. denna gång är bilden betydligt klarare. Jag kan se min publik framför mig, jag kan höra frågor och kommentarer och applåderna efteråt, jag känner den goa känslan av att ha gjort ett gott jobb.

Med hjälp av denna förberedelse blir det lätt att ”glömma allt”, lita på det jag förberett och ägna min publik 100% uppmärksamhet.

Vill du träna dig att lära mer om att föreläsa och befinner dig i Malmötrakten 26 augusti, 2 september och 9 september så är du varmt välkommen att delta på min Föreläsarutbildning som jag håller på Mindfloor i Malmö.

Kan du inte komma till Malmö så hör av dig så kanske jag kan ordna något där du befinner dig.

Härlig helg!

Ceciliasignatur