En bra föreläsare visar intresse för sin publik

Om du skall få andra att lyssna till det du har att säga så är det också viktigt att de känner sig lyssnade på. Även om jag ”bara skall lyssna” så vill jag känna att du intresserar dig för mig, att jag är viktig.

Visa intresse är 2:a V:et i de 3 V:na: Vårda, Visa intresse och Var närvarande.

Alla människor vill känna sig betydelsefulla, ja det är ett av våra starkaste behov näst efter överlevnad. Har du varit med om den där känslan av att sitta i en stor publik på kanske flera hundra personer och ändå känns det som om talaren pratar till just dig? Visst spetsar du öronen och lyssnar extra noga?

Men hur gör man då, för att få en publik på kanske över hundra personer att känna att du talar till just var och en av dem som sitter där?

Det bästa knepet är att både vara väl förberedd men också att våga släppa det inövade och kunna improvisera. Jag brukar beskriva det som så att jag fyller en hel säck med material men sedan bara använder en liten påse. Att också verkligen lyssna på publiken, känna in stämningen, läsa av kroppsspråk och våga bjuda på sig själv. Det tror jag själv är viktiga ingredienser för att visa sin publik intresse.

Själv föredrar jag ett levande föredrag där publiken släpps in för frågor och dialog. Visst, det kan bli lite knepigt ibland om någon i publiken tar väldigt mycket plats med sina frågor och kommentarer. Då är det viktigt att påminna sig att det finns fler som vill känna sig viktiga. Med lite snits kan du styra och rikta uppmärksamheten till någon annan i publiken gärna med en fråga eller hänvisning.

Orden från min talpedagog från scenskolan brukar också vara bra att ha med. Hon brukade alltid säga efter att vi övat röst och artikulation: ” glöm nu allt vad du lärt och ta fram en text och läs den med blod, lust och just det engagemang som bara du kan”. Att visa intresse är att vara närvarande på alla nivåer. Att vara närvarande är V: et som skall få stå för nästa veckas blogg.

Till dess önskar jag dig nu en riktigt härlig midsommar!

Ceciliasignatur