En härskarteknik har slagit till!

Denna vecka skriver jag i vredesmod eller åtminstone så är jag djupt bedrövad.

Visserligen har jag inte tänkt mig denna blogg som ett politiskt forum men nu kan jag inte hålla mig. Och det som upprör mig handlar i högsta grad om kommunikation eller snarare bristen på kommunikation.

Vad det hela handlar om är att våra beslutsfattare här i Simrishamn har beslutat sig för att lägga ner vår gymnasieskola. Det som upprör mig mest är inte själva beslutet om nedläggning (fast jag tror det är ett stort misstag) utan tillvägagångssättet att kommunicera ut beslutet.

Visserligen har man länge diskuterat problemet med sjunkande elevantal och bekymrat sig för att så många av våra ungdomar väljer andra gymnasieskolor längre bort. Men hela tiden har budskapet om vikten att behålla skolan varit tydlig  och inget har sagts om att man vill lägga ner verksamheten. Så plötsligt mitt under påsklovsveckan får vi läsa i lokaltidningen att en enig majoritet beslutat sig för att föreslå en nedläggning. En stor chock för många och inte minst våra ungdomar som vi så gärna vill skall stanna kvar i sin hembygd.

Det här kallas för undanhållande av information i kommunikationssammanhang och hör till de fem härskarteknikerna som Berit AAS redan på 70-talet gjorde oss uppmärksamma på. När en människa blir utsatt för en härskarteknik blir hon kränkt. Detta är en mycket vanlig orsak till konflikt.

Vi talar ofta om ett sk politikerförakt och inte minst här i Simrishamn kämpar politikerna för att höja sin respekt hos medborgarna och Näringslivet. Detta bordar inte gott för det arbetet.

Nu tror jag tyvärr inte att Simrishamn är ensamma om en sådan här fadäs. Många gånger gör rädslan för negativa reaktioner att vi undanhåller information, inte minst i ledarskapssammanhang. Fall inte i den fällan! Informera hellre en gång för mycket. Var öppen och ärlig med dina intentioner, även om det ibland är obehagligt. Det vinner du respekt på.

Härlig helg!

Cecilia