Ethos – är du någon jag kan lita på?

Ethos, logos, pathos, den kända triaden och grunden i all retorik. Förra veckan skrev jag några ord och tankar kring pathos. Nu har turen kommit till ethos som skall visa att du är någon som jag kan lita på. Dvs du kan ämnet och du vet vad du talar om.

Varför visa ethos? ethos-är du någon jag kan lita på

För att jag som lyssnare skall vilja ta till mig av ditt budskap så behöver jag förstå att du är någon jag kan lita på. Du kan, och behärskar ämnet som du pratar om. Du kanske vill övertyga mig om något, få mig att ändra en åsikt eller ett beteende. Då behöver jag kunna tro på dig och veta att du har kunskapen som behövs.

Så att tidigt visa ethos i en presentation är viktigt. Men hur gör man det på bästa sätt?

Vanligt misstag många gör för att visa ethos

Vanligaste misstaget de flesta gör när de vill visa ethos är att de blir alltför långrandiga. De rabblar ett helt långt CV om alla sina titlar, allt de gjort och alla sina fina referenser. Då hinner vi tröttna. Det var ju inte därför vi kom för att lyssna på dig, vi vill ju höra ditt budskap och inte din livshistoria.

Välj rätt form av ethos till rätt publik

För att kunna välja rätt sätt att visa ditt ethos så börja med att fundera över VEM du skall tala till. Kanske är det viktigt att betona din titel i sammanhanget? Eller är det istället bättre att berätta om något som du har varit med om, som visar på ditt ethos? Du kan också  ”väva in” exempel som visar på din erfarenhet och kunskap inom ämnet. Det kan du göra flera gånger under föreläsningen och inte endast i början.

Olika sätt att visa ethos – du är någon jag kan lita på

Berätta

Själv brukar jag börja med en sann berättelse ur mitt liv som en presentation av mig och det jag skall tala om. Utifrån vem publiken är så fokuserar jag på olika delar i berättelsen för att det skall passa just dem. Skall jag t ex tala inför människor som själva är rädda för att tala inför publik så berättar jag om hur rädd jag själv var en gång och hur jag kom över min rädsla. Talar jag till säljare så berättar jag om hur min erfarenhet och kunskap från teatern har hjälpt mig i försäljningssituationer. Just igenkänning brukar vara ett mycket bra sätt att skapa ethos. Det visar att du förstår din publik, ni är på samma våglängd. Har du inte en sådan berättelse så kan du istället berätta om någon du har hjälp och vad som hände med hen.

Titel

Vi skall absolut inte förakta titel. I vissa sammanhang kan en titel vara mycket verkningsfull. Jag tänker t ex på en av mina deltagare i en av mina kurser. Hon är utbildad civilingenjör och forskare med specialitet på miljöfrågor. Ofta skall hon tala inför andra experter eller beslutsfattare. Eftersom hon är kvinna  och dessutom söt (jodå, visst har vi fördomar) så kan hon av vissa lätt uppfattas som både naiv eller mindre vetande. Att då presentera sig som civilingenjör och forskare ger tyngd och respekt till det hon vill framföra.

Referera

Att berätta om kunder som anlitat dig kan också stärka ethos. Men gör det varsamt och akta dig för att använda det alltför flitigt. Själv har jag ett tydligt minne av då detta att referera till en annan uppdragsgivare verkligen blev kraftfullt. Jag skulle hålla en kurs för en grupp människor som arbetade inom Samhall. Många i gruppen hade en mycket låg självbild och tänkte att nu hade deras chefer hittat på att de skulle ”fjamsa sig med en teaterapa”. Jag märkte att de var mycket misstänksamma mot mig och vad jag skulle hitta på. Jag valde då att berätta om ett liknande uppdrag som jag parallellt hade för ett antal högre tjänstemän i ett större företag som de alla kände till. På så sätt kunde jag höja gruppens status. de fick gå en likadan kurs som dessa höga tjänstemän. Nu ville de plötsligt lyssna till vad jag hade att förmedla.

Sammanfattning Ethos- är du någon jag kan lita på?

Så sammanfattningsvis, ta dig en funderare. Hitta rätt uttryck för ditt ethos i de olika sammanhang där du verkar. Och kom ihåg att ta det kort men våga ändå kaxa till dig. Våga visa vem du är och att du är någon som jag kan lita på.

Vill du ha hjälp så är jag aldrig längre bort än ett mejl eller telefonsamtal.

Lycka till!