Ett gott skratt förlänger livet!

Att vi mår bra av skratt och humor är väl känt för de flesta av oss vid det här laget. Ja, det finns ju t o m vetenskapliga bevis för att skratt och humor befrämjar hälsan. Men samtidigt så finns fortfarande en stor tilltro till allvaret. På något sätt så skulle det allvarliga vara mer seriöst?

Jag skulle vilja påstå att humor och skratt i högsta grad är seriöst och bör tas på största allvar. Samma sak är det med ordet lek. Lek uppfattas ofta som ett skällsord; – ”Sluta upp o lek!”
Men det är just i glädjen och leken som det händer, vill jag påstå. Leken och glädjen förlöser kreativiteten och vi upptäcker möjligheter som annars skulle vara omöjliga att upptäcka.

På mina utbildningar är humor, glädje och lek i högsta grad medvetet seriösa inslag för att deltagarna skall  växa och utveckla sina färdigheter. Det är alltså ingen slump att jag har en ”tagline” med texten Lustfyllt lärande i min logga.

Så länge leve skrattet och leken i allvaret

Härlig helg!

Cecilia