Få andra att lyssna genom samspel

Denna vecka skall du få lite tips hur du kan få respons och fånga andras uppmärksamhet genom att skapa samspel. Jag kallar det för att pejla in rätt frekvens.

När du vill nå en annan människa och verkligen få den att lyssna och ta till sig ditt budskap bör du först ”pejla in rätt frekvens”. Med det menar jag att det handlar om att ta reda på var mottagaren befinner sig, dvs. i vilket tillstånd (lugn, glad, stressad etc) och var i tankarna mottagaren är.

Om du försöker att övertyga en person som har sin uppmärksamhet riktad någon annan stans hjälper det inte ens med den mest avancerade retorik.

Men om du börjar med att ”pejla in” personen, bekräftar och hittar samspelet då har du öppnat dörren till mottagaren och dennes vilja att ta emot ditt budskap.

Pejling handlar om att lyssna på alla nivåer och därefter matcha.
Matcha kan du göra med tempo, gester, ord, ton och kroppsspråk. Var bara vaksam på att matcha med respekt så det inte upplevs som om du härmar.

Inom NLP (neuro lingvistisk programmering) kallas detta för att du skapar rapport. Du skapar ett samspel med din mottagare. Mottagaren känner igen sig och när människor känner igen sig i andra tycker de också om varandra. Man kan säga att rapport är förmågan att få respons.

Förmågan att skapa rapport är medfödd och alla har den. Men många av oss är omedvetna om sin  förmåga och har tappat en del av den på vägen. Det enda du behöver göra är att träna upp din förmåga igen.

Så mitt tips för helgen är; passa på att träna upp din förmåga att skapa rapport och se vad vilka fantastiska resultat du kan få.

Härlig helg!

Cecilia