Kurs Storytelling – Filma din berättelse

Denna kurs är för dig som vill filma din berättelse och använda foton och film i din kommunikation. Kanske du vill göra dina egna filmer, en videoblogg, webbkurs eller ha snygga profilbilder till hemsidan. Du vill kunna filma på ett enkelt sätt och dessutom känna dig bekväm inför kameran.

Berättelsen talar till känslan framför logiken. Filmen fördjupar och levandegör känslan ytterligare. En berättelse på film skapar nyfikenhet och intresse och gör det lättare för mottagaren att ta emot ditt budskap.
Film har också blivit mycket effektivt för att nå ut på Facebook, Instagram och andra sociala media. Ett filmklipp når ut till betydligt fler än vad enbart en text gör.

Bli bekväm inför kameran

En stor del av kursen fokuseras på hur du skall känna dig bekväm inför kameran. Hur du ser naturlig och avslappnad ut. Hur du hittar rätta känslan. Du får också en hel del bra och enkla knep hur du kan filma och fota själv men också när du bör ta hjälp av ett proffs.

Ur kursens innehåll:

•Kroppsspråk och känsla, hur gör du för att se bekväm ut? Hur bör du stå? Vilka känslor vill du förmedla? När skall man titta in i kameran etc? Hitta lugnet och rätta energin

•Kameraknep för att ge rätta intrycket

•Tips på kameravinkel och ljus

•Vanliga fallgropar

•Prova att filma själv med din mobilkamera eller Ipad

•När kan du fota och filma själv och när bör du anlita proffs?

•Hur du gör en ”storyboard”.

•Några redigeringsknep

Kursen ingår i landsbygdsprogrammet

Är du småföretagare och bor eller verkar på Skånes landsbygd så har du möjlighet att ta del av denna kurs till ett starkt reducerat pris. Kursen ingår i det avtal jag har med Länsstyrelsen i Skåne och delfinansieras med hjälp av EU-medel. Vi kommer att köra den vid två tillfällen under våren 2017.

Till min hjälp kommer jag även att ha en fotograf som gästföreläsare.