Forumspel och forumteater ett excellent verktyg,

Den här veckan tänkte jag ta upp en gammal kär vän i min ”produktportfölj”. Det handlar om forumteater eller  forumspel. Ett  excellent verktyg som förtjänar att lyftas fram.

Vad är då forumteater? 

Söker du på forumteater på nätet så hittar du framförallt skolor som använder det som en pedagogisk metod att lösa konflikter. Du hittar säkerligen också en hel del  teatergrupper som själva använder det som en specifik teaterform där publiken får vara med och ändra skeendet.

Själv hade jag förmånen att studera forumteater för upphovsmannen, Augosto Boal, någon gång sent 70-tal. I den ursprungliga formen så handlar det mycket lite om skådespeleri utan mer om en form av rollspel. Och det är också där som jag ser den största kraften i forumspel. När jag själv arbetar med metoden så låter jag arbetsgruppen själva agera. Jag  agerar ibland sk joker dvs länken mellan de som spelar och övriga i publiken. Jag hjälper också gruppen att renodla sin problemställning så att den blir tydlig och klar.Vill du läsa mer om vad det är och hur det går till så läs mer här.

Det är en metod som jag gärna plockar fram i olika sammanhang när det gäller mänsklig kommunikation. Och jag kan berätta för dig att det kan användas till så mycket mer än kanske det vi närmast tänker på som konflikthantering.

Vinster med forumteater

Den största vinsten att använda forumspel är framförallt att du kan träna dig inför verkligheten och framtiden. Men det finns en vinst som kanske inte så många tänker på och det är den empatiska delen. När du spelar forumteater så finns inga pekpinnar, det finns inga rätt eller fel. Det handlar om att testa och experimentera. Genom att du får spela olika roller, ja kanske t om din ”fiende” så tar du på dig dennes skor och får uppleva världen genom dennes glasögon. Detta hjälper deltagarna i spelet att få perspektiv både på sig själv och sin omgivning som de annars aldrig skulle fått.

Olika sammanhang där jag använt forumteater med framgång.

När jag själv nyligen googlade på forumteater så fick jag främst fram hur man använder det inom skolans värld. Vilket i sig är mycket bra. Men det finns fler sammanhang där det är suveränt. Själv har jag använt det med stor framgång för t ex:

Säljare: Vi tränar möten med kunden, testar säljargument och säljbeteenden.

Service: Olika former av möten.  Kan man skälla ut någon och den tackar dig? Vad är service etc forum

Organisationsförändringar: Vi tar en titt in i framtiden och spelar upp scenarior. Här kan man även spela upp orosmoment och lösa dem innan de har uppstått. Superbra!

Presentationsteknik: Vi testar olika problemscenarior som kan uppstå och löser dem innan de behöver bli orosmoment.

Ja, som du förstår så är möjligheterna oändliga.

 

Det viktigaste du bör tänka på om du vill prova forumspel är att ha en mycket öppen och vänlig atmosfär. För att forumteater skall bli det excellenta verktyg som det är så krävs att deltagarna känner sig trygga och vågar testa. Tabu är att peka ut, kritisera eller fördöma någon.

Och vill du ha min hjälp att börja använda forumteater Klicka här!

Härlig 2:a advent