Forumteater eller Forumspel – så himla bra!

Just nu sitter jag och skriver på en offert kring mitt ämne Forumteater/ Forumspel och påminns om hur himla bra det är.

Det handlar om att få ventilera problem och testa lösningar genom att spela upp sitt dilemma för sina kollegor och sedan prova olika lösningar utan värderingar. Bara testa och se vad som händer, det är det som är grejen.

Forumteater kan göras på många olika sätt. Många anlitar en grupp skådespelare som spelar upp dilemmat och där publiken får ropa stopp och ändra i spelet. Ett både roligt och engagerande sätt. Men jag vill gå ett steg djupare och låta publiken/deltagarna spela.

Forumspel som workshop

När vi använder formteater som workshop får kursdeltagarna både välja, presentera och spela upp sitt dilemma. Deltagarna delas in i grupper som får spela upp problemsituationerna för varandra. Sedan får övriga deltagare ropa stopp och testa lösningar. Det fina med detta är att du som deltagare blir aktiv och även får känna hur det är att vara ”i den andres skor”. Många gånger kommer det fram helt fantastiska lösningar som annars aldrig skulle kunna tänkas. Det som är viktigt är just att man låter bli att värdera utan håller en öppen stämning där allt är tillåtet. Du som deltagare har då både fått se och prova och kan själv  ta ställning om någon av lösningarna passar dig. https://ceciliagranquist.se/forumteater/

Alla kan spela Forumteater

Alla kan spela Forumteater

Men vågar och kan alla spela Forumteater?

Det är en fråga som jag ofta får. Faktum är att jag aldrig behövt bli besviken utan att mina deltagare har både spelat och engagerat sig. Viktigt är naturligtvis att först bygga upp en trygg och tillåtande stämning i gruppen. Själv agerar jag det som i Forumteatersammanhang kallas joker. Det är jokern som agerar länk mellan de som spelar upp problemet och publiken. Jag hjälper också till att tydliggöra problemen så publiken vet vad de skall lösa.

Forumspel inte teater

Egentligen vill jag hellre kalla det hela för Forumspel eftersom det inte handlar om att spela teater. Du skall inte förställa eller göra om dig. Formteater på detta sätt är ett slags rollspel eller som man ofta säger ”case”. Vi arbetar med din verklighet, där du befinner dig och istället för att testa ute i verkligheten så får du testa i en trygg grupp där du också har möjlighet att ”backa bandet” vilket du aldrig har ute i verkliga livet.

Så mitt svar på frågan, om alla kan spela Forumteater, är definitivt JA!

Härlig helg!

Ceciliasignatur