Forumteater
Gruppkommunikation

Ett kraftfullt verktyg för att stärka arbetslag, förbättra relationer, och mycket mer!

Forumteater eller forumspel, är en metod där deltagarna själva blir aktiva.

Vad är forumteater?

Metoden utvecklades av den Brasilianske teatermannen Augosto Boal  under åren 1956- 71. På senare delen av 70-talet lanserades den i Sverige då jag var en av dem som hade förmånen att få vara med. Forumteater används över hela världen av företag, politiska organisationer, arbete med barn och ungdomar. Det är en effektiv metod som ger mycket goda resultat. Finessen med forumteater är  att deltagarna själva får testa och prova olika lösningar på ett problem eller en utmaning.
Forumteater är en slags rollspelsmetod som ska synliggöra vardagskonflikter och hur man på ett enkelt sätt kan hitta möjligheter till förändring. Spelet skildrar aktuella angelägna problem som är lätt för publiken att identifiera. Problemsituationen kallas för ”antimodell”, en situation som vill väcka diskussion. När antimodellen är spelad får publiken ta vid för att testa olika lösningar på problemet.

Du kan t ex använda Forumspel för att:

  • Stärka arbetslaget
  • Träna kundbemötande
  • Säljträning
  • Träna/förbättra relationer
  • I konflikthantering
  • Möten och bemötande

Så här går det till med Forumteater:

Vanligast är att vi börjar arbeta med en mindre grupp.  Denna grupp arbetar fram den sk ”antimodellen”. Jag agerar regissör och pedagog för att hjälpa gruppen att få fram en så tydlig situation som möjligt. Det kan vara ett problem eller en konflikt man vill lösa eller en situation där man vill bli bättre. Därefter träffar vi gruppens övriga kollegor och medarbetare. Gruppen spelar upp scenen (antimodellen) och kollegorna får reagera genom att ropa stopp. Den som stoppar går sedan själv in i spelet och förändrar agerandet. Det är endast den person som ”äger” problemet som går att byta ut, övriga är kvar. Den nya personen agerar på ett annat sätt än den föregående vilket påverkar resten av aktörerna och hela handlingen. Det blir väldigt tydligt för gruppen hur man kan påverka ett händelseförlopp genom sitt agerande.

Skillnaden mellan forumteater och verklighet är att i verkligheten sker det som sker. Du kan inte stoppa och säga att du vill göra om händelseförloppet. I forumteater får du chansen att testa på verkligheten, reagera på den och ändra förloppet. När man agerar använder man alla sina sinnen vilket gör det lättare att lära in ett nytt beteende. Det i sin tur stärker dig när det händer i riktiga livet.

Genom att ändra vårt eget beteende kan vi förändra andras beteende

Vinster med forumteater

Vanligast är att vi börjar arbeta med en mindre grupp.  Denna grupp arbetar fram den sk ”antimodellen”. Jag agerar regissör och pedagog för att hjälpa gruppen att få fram en så tydlig situation som möjligt. Det kan vara ett problem eller en konflikt man vill lösa eller en situation där man vill bli bättre. Därefter träffar vi gruppens övriga kollegor och medarbetare. Gruppen spelar upp scenen (antimodellen) och kollegorna får reagera genom att ropa stopp. Den som stoppar går sedan själv in i spelet och förändrar agerandet. Det är endast den person som ”äger” problemet som går att byta ut, övriga är kvar. Den nya personen agerar på ett annat sätt än den föregående vilket påverkar resten av aktörerna och hela handlingen. Det blir väldigt tydligt för gruppen hur man kan påverka ett händelseförlopp genom sitt agerande.

Skillnaden mellan forumteater och verklighet är att i verkligheten sker det som sker. Du kan inte stoppa och säga att du vill göra om händelseförloppet. I forumteater får du chansen att testa på verkligheten, reagera på den och ändra förloppet. När man agerar använder man alla sina sinnen vilket gör det lättare att lära in ett nytt beteende. Det i sin tur stärker dig när det händer i riktiga livet.

Men vågar och kan alla spela forumteater?

Det är en fråga som jag ofta får. Faktum är att jag aldrig behövt bli besviken utan att mina deltagare har både spelat och engagerat sig. Viktigt är naturligtvis att först bygga upp en trygg och tillåtande stämning i gruppen, en öppen och vänlig atmosfär. För att forumteater skall bli det excellenta verktyg som det är så krävs att deltagarna känner sig trygga och vågar testa. Tabu är att peka ut, kritisera eller fördöma någon. Själv agerar jag det som i Forumteatersammanhang kallas joker. Det är jokern som agerar länk mellan de som spelar upp problemet och publiken. Jag hjälper också till att tydliggöra problemen så publiken vet vad de skall lösa.

Forumteater är inte teater

Egentligen vill jag hellre kalla Forumteater för Forumspel eftersom det inte handlar om att spela teater. Du skall inte förställa eller göra om dig. Formteater på detta sätt är ett slags rollspel eller som man ofta säger ”case”. Vi arbetar med din verklighet, där du befinner dig och istället för att testa ute i verkligheten så får du testa i en trygg grupp där du också har möjlighet att ”backa bandet” vilket du aldrig har möjlighet till ute i verkliga livet.

Så mitt svar på frågan, om alla kan spela Forumteater, är svaret definitivt JA

 

Vill du veta mer? Fyll i här så ringer jag

5 + 7 =