Forumteater – gå kurs i gruppkommunikation

Forumteater – Ett kraftfullt verktyg för att stärka arbetslag, förbättra relationer, och mycket mer!

Forumspel är en metod där deltagarna själva blir aktiva. Den utvecklades av sydamerikanen Augosto Boal  under åren 1956- 71. Under senare delen av 70-talet lanserades den i Sverige då jag var en av dem som hade förmånen att få vara med. Forumteater används över hela världen av företag, politiska organisationer, arbete med barn och ungdomar. Det är en effektiv metod som ger mycket goda resultat.

Vi utgår från era behov och tar fram tänkbara problemsituationer som sedan deltagarna själva finner lösningar på.forumteater

Du kan till exempel använda Forumspel för att:

  • Stärka arbetslaget
  • Träna kundbemötande
  • Säljträning
  • Träna/förbättra relationer
  • I konflikthantering
  • Möten och bemötande

Så här går det till med Forumteater:

Vanligast är att vi börjar arbeta med en mindre grupp. Jag agerar regissör och pedagog för att hjälpa gruppen att få fram en så tydlig situation som möjligt. Det kan vara ett problem eller en konflikt man vill lösa eller en situation där man vill bli bättre.
Därefter träffar vi gruppens övriga kollegor och arbetskamrater. Gruppen spelar upp scenen och kamraterna får reagera genom att ropa stopp. Den som stoppar går sedan själv in i spelet och förändrar agerandet. Det är endast den person som ”äger” problemet som går att byta ut, övriga är kvar. Den nya personen agerar på ett annat sätt än den föregående vilket påverkar resten av aktörerna och hela handlingen. Det blir väldigt tydligt för gruppen hur man kan påverka ett händelseförlopp genom sitt agerande.

Skillnaden mellan forumteater och verklighet är att i verkligheten sker det som sker. Du kan inte stoppa och säga att du vill göra om händelseförloppet. I forumteater får du chansen att testa på verkligheten, reagera på den och ändra förloppet. När man agerar använder man alla sina sinnen vilket gör det lättare att lära in ett nytt beteende. Det i sin tur stärker dig när det händer i riktiga livet.

”Genom att ändra vårt eget beteende kan vi förändra andras beteende.”

Maila mig för mer info.