Framgångsfaktorer och presentationsteknik

Utöver min verksamhet med att hålla utbildningar i presentationsteknik och storytelling så är jag också partner i ett program som heter Personligt Mästerskap. Ett verkligen bra program där vi hjälper jaget, laget och företaget att utveckla sig själva för att både må bättre och bli mer framgångsrika.

I dagarna har jag varit på vidareutbildning i programmet. Det kommer mig naturligtvis att fundera på paralleller mellan programmet och min verksamhet som kommunikationsexpert i Cecilia Granquist AB.

SMAK – faktorer

Prof. Lars-Erik Uneståhl (idrottspsykolog) har i sin forskning kommit fram till att det framförallt är 4 faktorer som kännetecknar framgångsrika personer. Dessa kallar han för SMAK: Självbild, Målbild, Attityd och Känsla.

Framgångsfaktorer presentationsteknik

Bo Ekman, Personligt Mästerskap, visar på framgångsfaktorerna

SMAK, Framgångsfaktorer och presentationsteknik

Vad har då dessa faktorer med presentationsteknik och stjärnföreläsare att göra?

  1. Självbild. En stark självkänsla och positiv självbild gör att du kan ”släppa dig själv” och fokusera på din publik.
  2. Målbild är Vadet. Att ha en klar målbild av VAD du skall tala om är superviktigt för en föreläsare.
  3. Attityd. En positiv attityd både till dig själv, din publik och ämnet du skall tala om är en förutsättning för att din publik skall lyssna och ta till sig det du har att säga.

 

När Lars-Erik tog fram dessa framgångsfaktorer var det ju främst idrottare han studerade. Men självfallet gäller detta oss alla, och vad vi vill åstadkomma. I idrotten blir det bara så tydligt. En annan framgångsfaktor man brukar tala om är F2 = Förutsätt Framgång. Dvs att agera och tänka som att det hela redan fungerar.

Skillnad på självkänsla och (falskt) självförtroende

Jag vill mena att det finns en skillnad mellan det vi brukar tala om som självförtroende och självkänsla. Lägg märke till att jag inom parentes skrev falskt. Ofta kallar vi en person med en överlägsen och arrogant attityd för en person med starkt självförtroende. I själva verket har den personen en svag självkänsla och behöver därför kompensera med ett agerande som uppfattas som självförtroende. Inom teatern kallar vi detta för högstatusspel.

En person med stark självkänsla däremot, är trygg i sig själv och vågar även se sina brister utan att förringa sig själv. En person med stark självkänsla, vågar bjuda på sig själv och tror på både sin och andras förmåga. Detta är i min mening en förutsättning för att du skall bli en riktigt bra talare, det jag kallar för stjärnföreläsare.

Träna din självbild med mig i sommar

Den 17-18 augusti håller jag min uppskattade kurs ”Bli en stjärnföreläsare”. Då tränar vi alla våra verktyg som: tal, röst och kroppsspråk. Vi stärker helt enkelt självbilden av oss själva som föreläsare. Varmt välkommen med din anmälan

Härlig helg!

Cecilia Granquist AB