Gestikulera och du minns vad du skall säga

Du som brukar läsa min blogg känner säkert till min förtjusning i Nyhetsbrevet Holone och Marie Ryds arbete med att samla och ”översätta” forskningsartiklar.

Nu har ett nytt nummer kommit och jag läser återigen med glädje hur forskningen börjar komma ifatt gammal kunskap. Okey, lite förmätet uttryckt kanske, men det finns så mycket förtrogenhetskunskap som tyvärr har ansetts flummigt som nu med den nya forskningen får upprättelse.

Denna gång läser jag om hur ditt gestikulerande kan hjälpa dig att både bli tydligare som presentatör och minnas bättre.

Jag minns så väl Lena, en av mina deltagare på en presentationsteknikkurs; när hon gick fram för att göra sin presentation knöt hon armarna på ryggen med en följd att hela kroppen vaggade när hon talade. Jag bad Lena att lossa armarna men då sa hon: ”Oh, nej det kan jag inte för då börjar händerna vifta!” Lena hade redan i grundskolan fått lära sig att man skall stå still när man talar och inte vifta med några händer. Strategin blev att låsa armarna på ryggen. Följden blev att kroppen gjorde ”revolution” genom att börja vagga istället.

När Lena så vågade testa att släppa armarna och låta händerna tala så blev hon mycket säkrare som talare och betydligt intressantare att lyssna till.

Nu fungerar vi lite olika när det gäller gestikulerande, en del har yvigare rörelser och andra lite mindre. Det är viktigt att du hittar din stil men var absolut inte rädd för att använda händerna när du talar.

I Holone läser jag om Susan Goldin-Meadow professor i psykologi och chef för Goldin-Meadow Lab vid University of Chicago. Susan har studerat hur gester ackompanjerar innehållet i orden och samtidigt hjälper oss att få ett bättre flyt. De där förargliga utfyllnadslätena som öhhh och ehh  minskar när vi tillåter händerna att vara med.
Susan menar vidare att idéer lättare kan komma upp till ytan, formas och uttryckas hos den som gestikulerar. När vi rör händerna använder vi fler resurser av hjärnan än om vi enbart talar. Vi kittlar hjärnan. Hennes forskarteam har även visat att det frigörs arbetsminneskapacitet när du gestikulerar. Kanske därför som jag gärna vill röra på mig när jag talar i telefon och speciellt då jag har ett lite ”knepigare samtal” i luren.

Så veckans råd blir: Släpp händerna loss!

Härlig helg!

Ceciliasignatur