Google – mindfulness – storytelling

Vad har dessa tre gemensamt kan man tänka, en fundering som får bli denna veckas tanketråd.

Google har tillsammans med några andra högteknologiska företag gjort sig kända för sin personalpolitik. Jag har själv lyssnat på många föreläsningar där man tar upp just dem som levande exempel på en modern och insiktsfull inställning till sin personal. Och i går när mitt ”favoritmagasin” Holone, dök ner i brevlådan så får jag läsa om dem igen. Då handlar det om mindfulness och nya mentala vanor.

Om du tränar självmedvetenhet, t ex med hjälp av mindfulnessträning så tränar du automatiskt din förmåga till emotionell intelligens. Hjärnan tycks nämligen använda samma utrustning för båda förmågorna skriver Holone i sin artikel. Båda verkar ha att göra med delen i hjärnan som kallas Insula och har att göra med vår förmåga att uppleva och känna igen kroppsliga förnimmelser, tankar och känslor. Nu har man upptäckt att Empati är starkt kopplat till detta, empatin vilar på en grund av självmedvetenhet.

Det här är något som Google tagit fasta på och t o m utvecklat en kurs och en bok om detta med titeln: Search Inside Yourself – the unexpected path to achieving success, happiness (and world peace). Allt hänger samman med deras företagskultur som säger: att en individ med en bra idé kan förändra världen.

Vad har då detta med storytelling att göra?

När du berättar har du betydligt större chans att förmedla känslor (emotion) än när du enbart använder fakta. Berättandet i sig vänder sig till den högra delen av hjärnan där vi har vårt helhetstänkande, kreativitet, mönster, intuition, känslor, konst, musik.

Jag tänker då; om vi som småföretagare verkligen tar vår passion på allvar. D v s vår kärlek till det vi gör och vill göra. Låter oss stanna upp en stund, vända tankarna inåt (mindfulness) och berätta om detta – så kanske vi kan förändra världen?


Edward berättar om sin passion för Vaktlar på vår storytellingkurs

När jag nu tittar ut genom fönstret så gör naturen i alla fall sitt bästa för att förändra vintern till vår, solen lyser och visst hör jag lite fågelkvitter också.

Härlig helg!

Cecilia