Har du karisma?

Wikipedia: ”En person som är karismatisk har lätt att få med sig människor, han eller hon får god kontakt med sina åhörare och är övertygande.”

En ganska självklar egenskap för en person som skall tala inför publik kan man tycka. Men ordet Karisma får ofta en nästan magisk innebörd och tillskrivs som en egenskap några få förunnat, något som är medfött och inte går att förära sig.

Jag vill mena att det istället handlar om träning, att öva både på sitt eget instrument som röst, tal och kroppsspråk och själva framförande vad du vill säga och till vem. Visst en liten del kan vara talang som med det mesta här i livet men som jag läste en intervju med hovdansaren Anneli Alhanko för ett antal år sedan om hennes syn på talang. Hon sa att det handlar om 99% svett och 1% talang för att komma dit där hon är. Samma sak gäller med karisma. Vill du vara en karismatisk talare så måste du öva. Och ALLA kan öva.

Jag menar att karisma till stor del handlar om närvaro och energi.

För att kunna vara närvarande och koncentrerad på sin publik så krävs det att du övat. Du skall veta vad du skall säga och hur. Ditt instrument skall vara stämt, dvs din röst uppvärmd, din kropp i trim och talet på plats.

Men kanske det svåraste, du måste också kunna släppa taget om allt det du övat in.

Jag ser det så ofta, speciellt på mina mest ambitiösa elever hur de övar och svettas och aldrig vågar lita på det de övat in.

Att våga säga till sig själv: ”Nu är det bra nog”. Först då kan du möta din publik med den närvaror och den energi som bara du kan ge. Att våga lita på sitt instrument.

Jag brukar ofta använda metaforen musiker i det här sammanhanget. En musiker övar och tränar ackord och toner innan sitt uppträdande men när hen möter sin publik ja då är det publiken och känslan i musiken som gäller.

Karisma handlar också mycket om hjärta och själ. Att våga visa sina känslor utan att för den skull bli patetisk.När du känner dig trygg med det du skall säga blir det betydligt lättare att släppa fram hjärtat bakom orden.

Lycka till och härlig helg!

Ps. Är du i Malmö den 6 oktober så bjuder jag på en Gratis inspirationsföreläsning i konsten att bli en stjärnföreläsare.

Anmäl dig på: http://simplesignup.se/event/63969