Hemligheten i att få andra att lyssna

– Varför lyssnar du inte? – Men, det har jag ju sagt! – Näe, det har jag aldrig sagt!

Känner du igen dig? Jag tror att vi alla har upplevt detta mer eller mindre ofta, både när vi kommunicerar mellan nära o kära, arbetskamrater eller när vi skall hålla ett anförande av något slag.

Var ligger hemligheten i att få andra att verkligen lyssna och inte bara höra vad vi säger?

Inom kommunikationsbranschen brukar vi säga: ”Det är hos mottagaren som dina ord får sin betydelse”. Någonstans där vill jag också påstå att det är som hemligheten ligger.

Men hur skall vi då göra? Lite hårdraget skulle man ju då kunna påstå att ”om det är mottagaren som bestämmer vad den hör så spelar det ju ingen roll vad jag säger”.

Men det är snarare tvärtom. Det betyder att det är ännu viktigare att du väljer rätt ord och rätt sätt att framföra ditt budskap. Och för att du skall kunna välja rätt ord och rätt sätt så måste du LYSSNA, inte bara med öronen utan även med dina ögon.

Som en kär kollega brukade säga: ”Nyckeln till all kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår” eller ”Kommunikation är en ständigt pågående balansgång”.

Det är mycket som påverkar vårt lyssnande: gamla erfarenheter, förväntningar, värderingar, tillstånd etc. Om du är medveten om detta och tillräckligt lyhörd för dina mottagare så ju lättare kan du få dem att verkligen lyssna och ta till sig ditt budskap.

Oavsett om du skall tala till en person eller flera så handlar det om att lyssna in och anpassa sitt sätt och sina ord efter mottagaren och det då inte bara en gång utan under hela samtalet. Lyssna och se reaktioner, fråga för att säkerställa om du uppfattat rätt.

Ett bra ”knep” är att matcha. Med matchning menas att du väljer samma typ av ord som mottagaren eller samma slags gester. Obs, utan att härma! Inom NLP (neuro lingvistisk programmering) så kallar man detta för att skapa rapport (samspel). Detta gör att din mottagare känner samhörighet med dig och blir mer villig att lyssna på vad du säger. Är du tillräckligt lyhörd så hjälper det också dig att få en förståelse för din åhörare.

Härlig helg!