Hemligheten med storytelling

En stor del av min verksamhet idag går ut på att utbilda inom storytelling vilket är fantastiskt roligt. Men skulle någon ha sagt det till mig för sisådär en 10-15 år sedan så hade jag fnyst och sagt: ”vadå storytelling? Berätta det är ju det vi gör hela tiden och som skådespelare så handlar det ju om att berätta”

Idag är storytelling ett begrepp som många använder sig av i olika sammanhang. Det blir ju gärna så när något får fäste.

Funderar vidare på hur ord och uttryck plötsligt kan ge skjuts framåt till något som funnits länge. Det är ju inget nytt, detta med att berätta. Berättelsen har ju funnits lika länge som människan. Berättelsen är ett uttryck för människans behov av att kommunicera och förmedla budskap med varandra. Det började någon gång vid lägerelden och har fortsatt genom åren till dagens köksbord.

Numera har även näringsliv och organisationer insett förträffligheten med berättelsen och då valt att använda uttrycket Storytelling eller Corporate Storytelling.

Men vad är det då som är det förträffliga? Vad är skillnaden mellan att berätta och sk ”vanligt prat” eller fakta?

Den stora skillnaden skulle man kunna säga är själva strukturen och uppbyggnaden i en berättelse. Vi brukar prata om tre P: person, plats och problem. Dessa tre komponenter hjälper lyssnaren att kunna relatera till det du pratar om. En person, gärna någon vi på något sätt kan känna igen oss i som är på en plats som vi kan föreställa oss och som utsätts för något, gärna något som berör oss. Då får vi en upplevelse, eller som pojken sa: ”du gör bilder i min hjärna”.

Kanske är det så att vi lagt allt för mycket fokus på renodlad fakta en längre tid och glömt bort den där ursprungliga berättelsen.

Jag tror att berättelsen blir allt mer viktig i vårt moderna samhälle. Det händer mycket nu. Vi är mitt uppe i en ny folkvandringstid då människor som aldrig tidigare mötts och med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper skall leva sida vid sida. Berättelsen kan då bli den där bron som förenar, förklarar och skapar förståelse och ny gemenskap.

Alldeles strax skall jag träffa mina vänner i Österlen Berättar. Vi planerar för en berättarfest till kommande sommar som jag hoppas skall kunna bjuda på en härlig upplevelse för många. Ikväll skall jag vara med och kora årets företagare här i Simrishamn, troligen får jag då också ta del av många fantastiska berättelser.

Så sluta aldrig att berätta. En deltagare på en av mina kurser sa så klokt: ”Människor är färskvara men med berättelsen kan de leva vidare”.

Härlig helg!