Hur får du andra att lyssna?

Ja, det är verkligen en konst. Vi vill inte att folk bara skall höra det vi säger, vi vill ju att de skall lyssna också.

Härförleden fick jag frågan; ”Hur skall jag säga till någon att Du lyssnar ju inte!?”.

Men att säga till en annan person: ”Du lyssnar ju inte”, fungerar sällan. Att överhuvud taget be en annan människa ändra på sig eller bete sig annorlunda är svårt och fungerar heller inte så ofta.

Ändra din egen strategi och få den andre att lyssna

Vad vi däremot kan göra, är att själva ändra på vårt eget sätt att agera, bete oss eller tala. Hur du agerar styr du ju själv över, eller hur? Du kan själv välja hur du vill agera i ett visst sammanhang. Kom ihåg, att det handlar inte om vem som har rätt eller fel, det är oviktigt i sammanhanget. Men om du ändrar på ditt sätt så kommer du garanterat att få ett annat resultat. Ibland behöver vi pröva oss fram med olika strategier för att få det resultat vi önskar. Det enda vi kan vara säkra på är att: ”Om du gör som du alltid har gjort så blir resultatet detsamma som det alltid har varit”.

Få andra att lyssna

Så vill du få någon att lyssna, som du upplever inte lyssnar på dig, så ändra strategi. Ett bra sätt brukar vara att själv börja lyssna lite mer uppmärksammat än tidigare. Att försöka överösta brukar däremot inte vara så verkningsfullt. Prova istället med ett lägre tonläge, en paus eller använd andra ord. En fråga, kan också fungera. Kom också ihåg ditt kroppsspråk, ett öppet inbjudande kroppsspråk välkomnar in till kommunikation.

Höj statusen på den du talar till

Ett annat, ofta bra sätt att få någon annan att lyssna på det du säger är att höja statusen på den du talar till. Genom att visa att du är intresserad, använda gester som får den andre att känna sig viktig så ökar du chansen till lyssnande. Vi vill ju alla känna att vi är något, att vi är betydelsefulla. Om du kan få personen att känna sig betydelsefull så brukar den också bli mer benägen att lyssna till dig.

Lycka till!