Hur kan du använda storytelling?

Många tycker att storytelling verkar luddigt och invecklat. Märkligt egentligen när det kanske är det mest naturliga sätt för oss människor att samtala på. Berätta har människan gjort i alla tider.

Hur kan du använda storytelling?

Många undrar också hur de kan ha nytta av storytelling i sin verksamhet. Därför kommer här 5 exempel på hur du rent konkret kan använda storytelling som ett verktyg.

1. Som varumärkesbyggare

Att bygga varumärke med storytelling är väl det som är mest känt och använt. När du bygger ditt varumärke med storytelling så handlar det i första hand att visa på din verksamhets värderingar, vad ni gör och varför man bör välja just er. Så istället för att säga rent faktamässigt att ni säljer ekologiska produkter för att ni vill värna om miljön så berättar ni om händelser som visar på att ni värnar om miljön.

2. I Kund och säljsamtal

Att använda sig av berättelser för att förklara och knyta an till en kund är suveränt. Och då inte bara när du vill berätta om din egen verksamhet. I ett kundmöte är det jätteviktigt att visa intresse för kunden. Passa på att berätta om något du själv upplevt eller hört om kunden (positivt förstås). Är det en gammal kund som redan använder dina produkter eller tjänster så kanske du märkt något positivt resultat hos medarbetarna, berätta om det.

3. I en ”pitch”

En pitch eller hisspresentation är en mycket kort presentation om dig och hur du kan hjälpa din kund. Ca en minut brukar man säga att den får ta. Testa om du kan göra en liten kort berättelse som presentation.

4. Under en föreläsning

Krydda och förtydliga dina presentationer och föreläsningar med berättelser. Detta är speciellt effektivt om du samtidigt presenterar mycket fakta. För att orka ta in all fakta så behöver vår hjärna koppla av med en berättelse emellan. Jag tänker på ett speciellt tillfälle när jag själv lyssnade på en föreläsning, då kallade jag det ”bensträckare för hjärnan”. Det var Cecilia Udén, Sveriges radios utrikeskorrespondent som talade på ett av våra frukostmöten på hamnplan i Simrishamn. Hon berättade då om händelserna i Mallanöstern, det var en hel del ”namedropping” och mycket fakta att hänga med i.  Jag tyckte det hela var mycket intressant så jag ansträngde mig för att hänga med i alla turer men började känna att nu orkade inte min stackars hjärna ta emot mer. Just då (precis som hon visste hur jag kände) bröt hon av med en lättare berättelse. Det var så skönt, jag kände hur min överhettade hjärna kunde vila ett tag för att sedan fokusera på fakta och detaljer igen.

5. Kulturberättelser

Denna punkt skulle kunna höra samman med varumärkesbyggande men jag vill presentera den specifikt eftersom den ändå skiljer sig en aning och att många inte tänker på att använda sig av denna skatt.
I stort sett alla platser har en historia, en berättelse som ligger där och väntar på att lyftas fram. Kanske du ser TV programmet, Det sitter i väggarna, där historikern Christopher O’Regan och byggnadsantikvarien Erika Åberg hjälper nyfikna ägare till gamla hus att hitta historien och berättelserna från förr?

Genom att plocka fram de gamla berättelserna så levandegör du platsen och den får ett djupare värde.

Detta bör du tänka på

Om du vill använda berättelser som verktyg så är det viktigt att du har ett mål med din berättelse. Vad vill du åstadkomma med berättelsen? Är det t ex att bygga relationer, lära ut något, påverka beteenden eller kanske så ett tankefrö? När du vet ditt mål så kan du börja fundera på vilka berättelser du skall välja att berätta, var du hittar berättelserna och när och hur, i vilka sammanhang du kan berätta dem.

Vad kännetecknar en berättelse?

Men vad är det då som kännetecknar en berättelse, vad bör man tänka på när man sätter samman den? Själv brukar jag använda mig av strukturen; 3 P- Person, Plats, Problem. Du bör ha någon huvudperson som lyssnaren kan relatera till, lyssnaren bör kunna relatera till en plats, var utspelar sig historien och så någon form av problem eller händelse som det hela handlar om. Vill du att berättelsen skall spridas (det är då den gör verklig nytta) så bör den vara enkel och inte innehålla alltför mycket detaljer, hellre sådant som är visualiserbart (lättare att komma ihåg). Och så bör du ha en bra inledning (så jag vill börja lyssna) och framförallt en slutknorr, gärna emotionellt; som t ex. aha-upplevelse, lättnad, förvåning, medkänsla etc

Vill du själv träna och lära mer om storytelling hör av dig så hjälper jag dig gärna.

Härlig helg!

 

Ceciliasignatur