Hur kan jag få andra att verkligen lyssna?
Frågan: ”Hur kan jag få andra att verkligen lyssna?” är en fråga som ideligen återkommer. Och det är väl också all kommunikations dilemma, detta att få andra att lyssna. Det handlar ju inte bara om att lyssna, utan det handlar ju även om att få mottagaren att verkligen förstå och ta till sig budskapet.

Kanske är det just komplexiteten i frågan som har fått mig att i stort sett ägna hela mitt yrkesliv till att utforska och träna andra i konsten att framföra ett budskap. 1989 startade jag mitt företag efter att en av mina teaterelever berättat vilken nytta hon haft av våra teaterlektioner. Ja, det hon lärt hade till och med hjälpt henne att få ett jobb.

Mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan dess. Från början handlade det mest om ren presentationsteknik, men efterhand så vidgades mitt intresse till att även innefatta den där mellanmänskliga kommunikationen. Till exempel hur vi kan skapa goda relationer med kunder och kollegor emellan på arbetsplatser.

Om jag enkelt skall försöka sammanfatta kärnan i frågan så skulle jag vilja påstå att det handlar om två saker:

  1. Att lyssna
  2. Självkänsla och tron på sina egna ord

Få andra att lyssna genom att själv lyssna

Lyssna

För att du skall få andra att vilja lyssna på ditt budskap behöver du först lyssna på dem. Lyssna på riktigt. Att höra är en sak men att lyssna är något annat. Att lyssna är att även lyssna med ögonen och försöka sätta sig in i den andres perspektiv. Var nyfiken och ställ frågor. Har du lyssnat på riktigt vet du hur du kan lägga fram dina argument och få den andre att lyssna till ditt budskap.

Tro på dig själv och det du har att förmedla

Om du inte själv tror på ditt budskap så blir det svårt att få andra att både vilja lyssna och tro på det du säger. Så känner du obehag inför att tala inför andra så träna din självkänsla. Skräck inför att tala inför andra är faktiskt en av våra vanligaste fobier. Så känner du rädsla och obehag så behöver du åtminstone inte känna dig ensam. Självkänsla handlar om träning och små steg i taget. Börja med något som känns överkomligt och öka utmaningarna efter hand. Vill du ha hjälp så kan du antigen gå någon av mina kurser (online eller på plats) eller så kan du välja personlig coachning.

få andra att lyssna

Vad får dig att lyssna?

 

 

 

 

Cecilia Granquist AB