Hur kommenterar man källor?

Hur kommenterar man källor? Den frågan fick jag för några dagar sedan av en av mina prenumeranter på min YouTubekanal .

Att kommentera när någon refererar till en källa kan kännas svårt. Det är så lätt att vi tror att en källa alltid behöver komma med sanningen. Men en sanning kan vara mycket och den kan vara olika för olika människor och från olika perspektiv. Kanske någon av dina åhörare säger emot det du säger genom att referera till en källa. Det kan ju exempelvis vara någon expert, en bok, en artikel eller forskning av något slag som påstår något annat än det du vill framhäva. I veckans blogg skall jag ge dig några tips på hur du kan bemöta och kommentera källor.

Kommentera källor genom att ”Klä av”.

Om någon i din publik kanske påstår att du har fel eftersom de läst något annat i exempelvis en artikel. Svara då gärna att du tycker det är intressant men be personen att precisera vad det står specifikt i artikeln som motsäger det du påstår. Fortsätt att fråga tills du får så pass mycket information så att du kan svara. Kanske det visar sig att artikeln kanske talar om något annat än det du menar i dina påståenden. Eller så är det så att artikelskribenten bygger på andra fakta än det du gör. Det kan också visa sig att ni står för olika åsikter.

Att med frågor och följdfrågor ”klä av” källan så får du information och det blir betydligt lättare att bemöta. Kanske det t o m visar sig att du har fel information om det du påstår. Bli då inte rädd eller kränkt utan tacka istället för informationen.

Akta dig för att bli kränkt när någon kommenterar med en källa.,

Det är så otroligt lätt att känna sig kränkt eller ”uthängd” när någon kommenterar med en källa. Det är så lätt att man vill försvara sig. Akta dig för det, det blir sällan bra. Då blir det istället en kamp om vem som har rätt, vilket sällan leder till något fruktbart.

Bemöt källan med nyfikenhet.

Svara istället med nyfikenhet. Visa att du är intresserad och vill veta mer. Då får du information och kan bemöta på rätt sätt.

Lycka till och